BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

09.10.2018

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu Yazman üyesi Hayriye Hazal Ünlü'nün 1 Ekim 2018 tarihinde istifası üzerine yeniden görev dağılımı yapıldı.

TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Hülya Küçükaras

II. Başkan

 Ezgi Efe

Yazman

 Uğur Kocager

Sayman

 Eser İnan Arslan

Üye

 Gülin Onat Bayır

Üye

 Cem Nuri Aldaş

Üye

 Okan Öztürkmenoğlu