ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARININ AFFI OLMAZ!

07.06.2021

Tüm itirazlara rağmen Meclis gündemine gelmesi beklenen ‘çocuk istismarı faillerine evlilikle af düzenlemesi’ne karşı TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 8 Haziran 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARININ AFFI OLMAZ!

Çocuk evliliklerini “insan hakkı” olarak tanımlayan, “bir kereden bir şey olmaz” diyerek çocuk tecavüzlerini olağanlaştırmaya çalışan gerici yönetim, çocuklara cinsel istismarda bulunan sapıklara af girişimini yine gündemine aldı.

İktidarın “Erken yaşta evliliklere karşıyız. Bu düzenlemedeki önceliğimiz, aile bütünlüğünün korunması, binlerce ailenin mağduriyetinin giderilmesi …” gibi açıklamalarla algı yönetimi yapmaya çalıştığı bu af girişimi KABUL EDİLEMEZ!

Gerçek şudur ki, TCK 103. Maddesi ile düzenlenen Çocuklara Cinsel İstismar Suçuna yönelik cezalarla ilgili af girişimlerini gündeme getirmek, 15 yaş altındaki çocukların “evlilik” adı altında, cinsel istismarını, tecavüzünü toplum ve yargı nezdinde meşrulaştırma çabasından öte bir anlam taşımamaktadır.

Kız çocuklarının tecavüzcüleri ile evlendirilmesinin yasallaştırılması, erkek çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın devlet eliyle 'affedilebilir' olmasının da yolunu açacaktır.

ÇOCUK İSTİSMARCILARINA AF TÜM ÇOCUKLARA TEHDİTTİR, KABUL EDİLEMEZ! Gündeme getirilen af, Anayasaya, Türk Ceza Kanunu'na, Türk Medeni Kanunu'na aykırıdır. İmzacısı olduğumuz açılımı “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi” olan LANZAROTE Sözleşmesi'ne de aykırıdır.

İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE DE AYKIRIDIR!

Biz mühendis, mimar, şehir plancıları uyarıyoruz… Çocukların evlendirilmesi SUÇTUR!

Cinsel istismar ve tecavüz faillerinin affına destek vermek SUÇTUR! Tüm bu olanlara sessiz kalmak SUÇTUR! ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN SAPIKLARA AFFI AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN!

TCK’NIN 103. MADDESİNİ DEĞİŞTİRMEYİ DERHAL GÜNDEMDEN KALDIRIN!

Biz mühendis, mimar ve şehir plancıları mevcut TCK ve Türk Medeni Kanunu'nun parça parça yürürlükten kaldırma çabalarına, kazanılmış haklarımızın gaspına sessiz kalmayacağız; sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

MÜCADELE KAZANDIRIR VE BİZ KAZANACAĞIZ!

TMMOB YÖNETİM KURULU