DEVRİMCİ YAZAR VE OZANLAR İMO'DA YAPILAN ETKİNLİKLE ANILDI

31.05.2019

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde Devrimci Yazar ve Ozanlar İMO Teoman Öztürk toplantı salonunda saat 19.00'da başlayan etkinlikle anıldı.

Şükrü Erbaş, Abdullah Ataşçı ve Oğuz Türkyılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir açılış konuşması yaptı. Etkinlikte; Tiyatro 1112 Garaj "15. Yıl Kıraathanesi" oyunuyla özel gösterim sergiledi. Sonrasında TMMOB eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı moderatörlüğünde konuşmacılar sunumlarını yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşması şöyle:

Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Bizleri bu anlamlı etkinlikte bir araya getirdiği için Ankara İl Koordinasyon Kurulumuza teşekkür ediyorum.

“Devrimci Yazar ve Ozanlarımızı Anma” etkinlikleri 1990’lı yıllara uzanan bir geçmişe dayanıyor.

İlkini benim Makine Mühendisleri Odası Genel sekreteri olarak görev yaptığım 1998 yılında, Makina Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ve Mimarlar Odamızın Ankara Şubelerinin ortak etkinliği olarak gerçekleştirmiştik.

3 Haziran 1963 te yitirdiğimiz Nazım Hikmet, 2 Haziran 1970’te yitirdiğimiz Orhan Kemal ve 2 Haziran 1991 tarihinde sonsuzluğa uğurladığımız Ahmet Arif’in şahsında, devrimci yazar ve ozanlarımıza sahip çıkmak, onların temsil ettikleri fikirleri yaşatmak için böyle bir etkinlik yapmıştık. Daha sonraki yıllarda benzer etkinlikler odalarımız ve İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla devam ettirildi.

Hepinizin bildiği gibi bu üç isim verdikleri eserlerle sadece edebiyatımıza katkı vermekle kalmadılar, Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren gelişen toplumsal mücadeleye de büyük bir ilham kaynağı oldular. Onların toplumcu çizgisi, onların romanları, tiyatro eserleri, şiirleri ülkemizdeki devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin geniş halk kesimleriyle doğrudan bağ kurmasında önemli bir rol oynadı.

Bizler gidemediğimiz coğrafyaları, görmediğimiz insanları, yaşamadığımız hayatları onların aracılığıyla tanıdık. Dünyamızın ve fikirlerimizin şekillenmesinde devrimci yazar ve ozanlarımızın katkısı büyüktür.

Bizim bu etkinliklerle yapmaya çalıştığımız şey bir yandan onların edebi ve toplumsal yönlerini yeni kuşaklara hatırlatmak, diğer yandan da onlara olan minnet borcumuzu ödemektir aslında.

Çünkü her üç isim de savundukları fikirler yüzünden çok zor koşullarda yaşamak zorunda kalmışlar, ömürlerinin belirli kısımlarını cezaevlerinde geçirmişler.

Bizler biliyoruz ki Türkiye’de emekten yana, toplumdan yana, doğrudan yana olmak büyük bedeller ödemeyi gerektirebiliyor.

Özgürlük yerine esaretin, barışın yerine savaşın, sevginin yerine korku ve şiddetin, bilimsel düşüncenin yerine gericiliğin egemen olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

İnsanlık dışı çalışma koşullarına karşı çıkmak, insanca bir yaşam ve özgür bir gelecek istemek, güvenceli istihdamı, sosyal refahı, doğal-kültürel çevre ve varlıkların korunmasını savunmak neredeyse suç sayılıyor günümüz Türkiye’sinde.

Basın dahil her türlü muhalif düşünce ve örgütlenmenin baskı ile sindirilmeye çalışıldığı, bir arada yaşam isteminin, laikliğin, seçme seçilme hakkı dahil temel hak ve özgürlüklerin sistemli bir şekilde tehdit edildiği, yargının tamamen siyasallaşarak siyasi iktidarın bir şiddet aracına dönüştüğü karanlık günlerden geçiyoruz.

Susan, itiraz etmeyen korkuyla yaşayan bir toplum yaratmak istiyorlar.

Ama herkes şunu da bilsin ki, bizler asla susmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız,

İtiraz etmeye, mücadeleye etmeye devam edeceğiz.

Emek, barış, kardeşlik ve özgürlük günlerini mutlaka kuracağız.

Hayatını emek için, toplum için, hakikat için bedeller ödeyerek harcamış isimlerin hatırasını da daima yaşatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum.

 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı