EMO YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

22.01.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Ocak 2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.