GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

05.04.2022

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 26-27Mart 2022 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda seçilen 48. Dönem Oda Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet UZUN

Başkan Yardımcısı Bülent ALNIAÇIK

Genel Sekreter Faruk SARI

Sayman Abdullah Furkan GEMİKÖZ

Üye Bülent HÜSEYİNOĞLU

Üye İlham ÇELEBİ

Üye Ahmet ÜNVER