GIDAMO: GIDA KONTROL GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ

11.10.2018

Muğla`nın Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü`nde görevli olan Gıda Mühendislerinin Gıda Kontrol Görevi sırasında uğradığı saldırı üzerine Gıda Mühendisleri Odası11 Ekim  2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

GIDA KONTROL GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ

Gıda denetim ve kontrol hizmetleri, 5996 sayılı Kanun`un EK-2 sayılı listesinde belirtildiği gibi en az lisans düzeyinde eğitim almış olacak şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Gıda, Ziraat, Kimya ve Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekim gibi mesleklere mensup olan ve Gıda Kontrol Görevlisi unvanı almış personel ile yürütülmektedir.

Sayısının az olduğunu birçok açıklamamızda ifade ettiğimiz Gıda Kontrol Görevlileri, bu görevlerini özveri ile yerine getirmektedir. Yaptıkları görev ile bir yandan toplumun güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken diğer taraftan gıda gibi hepimizin yaşamını doğrudan ilgilendiren ürünün sağlığı, nitelikli ve hilesiz üretimi ile arzının sağlanması için önemli bir sorumluluk üstlenmektedirler.

Gıda kontrol hizmeti gibi önemli bir görevi yerine getiren bu arkadaşlarımızın, denetimlerde tespit ettikleri usulsüzlükleri yapan ve bunları sürdürmeyi alışkanlık haline getiren işletme sahipleri veya yetkilileri tarafından yöneltilen şiddete maruz kalmaları ise neredeyse görevlerinin bir parçası haline gelmiştir. Bu vesileyle iki yıl önce bu tür saldırıların birinde yaşamını yitiren Su Ürünleri Mühendisi Mehmet ÖZDİNAR`ı da saygı ile anıyoruz.

Odamız, gıda kontrol hizmetlerinde görev yapmakta olan kamu görevlilerinin yaptıkları görev ile ilgili olarak yaşadıkları zorlukları görmekte, kendilerine yönelen bu saldırıları toplum sağlığına, gıda güvenliğine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmekte, konuyu hassasiyetle takip etmektedir.

Bir kısmı üyemiz olan bu unvandaki personelin görevleri ile ilgili riskin bir an önce tespit edilmesi, bu risklerin bilimsel analizinin yapılması, kolluk kuvveti takviyesi dahil olmak üzere bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, risk grubunda değerlendirilen diğer kamu personellerine tanınan hakların Gıda Resmi Kontrol Görevlileri `ne de verilmesi ile ilgili beklentimiz ve sorumluluk üstlenme irademizi bir defa daha belirtmek isteriz.

Son olmasını umduğumuz ve bu açıklamayı yapmamızı gerekli kılan olay ise Muğla`nın Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü`nde görevli olan Odamız üyesi Gıda Mühendisi arkadaşımızın uğradığı saldırı olmuştur.

Gıda Kontrol Görevlisi olarak görev yapan bu arkadaşımızın, görevi ve üstlendiği sorumluluk gereği, bir işletmede tespit ettiği uygun olmayan durumların düzeltilmesine dönük işlem yapması üzerine işletme sahibince kaba bir şekilde tehdit edilmiş, kısa bir süre sonra 10.10.2018 sabahı mesaisine gitmek üzere Fethiye`deki evinden çıkarken iki kişinin fiili saldırısına uğramış, ciddi şekilde yaralanmıştır.

Gıda Mühendisleri Odası olarak, kamu adına resmi kontrol görevini yapmak üzere görevine giderken saldırıya uğrayan meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor, yetkilileri bir an önce gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu