HKMO: YAŞANAN AFETLERDEN DERS ALMAMAKTA ISRAR EDEN ANLAYIŞI UYARIYORUZ

23.08.2021

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 23 Ağustos 2021 tarihinde "Yaşanan Afetlerden Ders Almamakta Israr Eden Anlayışı Uyarıyoruz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

19 Ağustos 2021 tarih ve 31573 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 4379, 4380 ve 4381 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Rize ili, Merkez ilçe, Muradiye beldesi; Rize ili, Çayeli ilçesi, Büyükköy beldesi ve Rize ili, Çayeli ilçesi, Yenipazar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların bölgede meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırmasına karar verildiği görülmüştür. 

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararlarının ekinde yer alan haritaların incelenmesi üzerine kamulaştırma yapılacak yerlerin yine dere yatakları olduğu anlaşılmaktadır. Yoğun yağışların ve heyelanların dere kenarlarının yapılaşmaya açılmasının bölgede daha önce çok sayıda afete sebep olması; son yaşanan selde Sinop, Ayancık, Babaçay köyünde 37 yıl önce yaşanan sel felaketi sonrası yine dere yatağına yapılan afet evlerinin tamamının yıkılarak haritadan silinmesi gibi vahim olaylar başta olmak üzere afetzedeler için yapılacak konutların parsel kamulaştırmalarının yine ıslah edilmiş derelerin kenarında yapılacak olması ve Cumhurbaşkanının "Dere yataklarına yerleşilmesine ve yüksek katlı mimariye hep karşı çıktım." şeklindeki sözlerine rağmen bu karara imza atmış olması geçmişte yapılan yanlışlardan ders alınmadığı gibi aksine yanlışlar üzerinde hala ısrar edildiğini göstermektedir.

Kamulaştırma kararları, kamu yararı ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla hayata geçirilmesi gereken kararlardır ve yaşanan afetler sebebiyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin kalıcı çözümlerle giderilmesi gerekmektedir. Sel ve heyelan sebebiyle evleri yıkılan vatandaşlara yine dere kenarlarında TOKİ tarafından yapılacak yapıların tahsis edilmesi, vatandaşlara "Keşke bizim de evimiz yansaydı, yıkılsaydı." dedirtmeyeceği gibi vatandaşlarımızın ve hepimizin aynı acıları tekrar tekrar yaşamasına neden olacaktır.

Benzer felaketlerin yaşanmasının önüne geçmek için kırsal ve kentsel planlama ilkeleri yok sayılmamalı, imar aflarıyla çarpık yapılaşmalara göz yumulmamalı, dere yataklarında yapılaşmalara izin verilmemeli, kıyılar doldurulmamalı, vadiler yapılaşmaya açılmamalı, tarım alanları yok edilmemeli, yaylalar betonlaştırılmamalı, bilim ve teknik göz ardı edilmemeli ve en önemlisi yaşanan felaketlerden ders çıkarılmalıdır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarının ivedilikle geri alınması gerektiğini belirtirken inşa edilecek konutların yer seçiminde topografik yapı, yağış şiddetleri ve tekerrür analizleri doğrultusunda yapılacak havza hesapları başta olmak üzere bilimin ve aklın ışığında titiz çalışmaların yapılması ve yaşanabilecek olası afetlerde vatandaşlarımızın tekrar mağdur edilmemesi gerektiğini yineliyoruz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası