KARMA EĞİTİM GELECEĞİMİZDİR, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ!

03.10.2018

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Karma Eğitimi ortadan kaldırma doğrultusundaki yönetmelik değişikliğine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 3 Ekim 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

KARMA EĞİTİM GELECEĞİMİZDİR, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ!

10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 7. maddesinin 11. fıkrasında yer alan “Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde karma eğitim yapılır.” ifadesi yönetmelikten çıkarılmıştır.

Bilindiği gibi, nüfusun ve öğrencinin sayılarının az olduğu yerleşim yerlerinde, düz lise, meslek lisesi ve teknik lise programlarını tek bir çatı altında toplayan liselere “çok programlı lise” adı verilmektedir. 2018 yılı Liselere giriş ve yerleştirme sınavında çok sayıda öğrenci Anadolu Lisesi istemesine rağmen yeterli kontenjan olmadığı için yerleşememiştir. Kontenjan artırımlarının büyük bölümü ise çok programlı liselere olmuştur.

Konunun kamuoyunda gündem yaratması üzerine, konuya ilişkin açıklama yapılarak, “Yönetmeliğin değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellendiğini, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda zaten yer alan karma eğitim vurgusunun okul türlerine göre ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı” ifade edilmiştir.

Açık ki, yapılan bu açıklamalar kamuoyunun tepkisini azaltmaya yöneliktir. Yönetmelik değişikliğiyle bu okullardaki karma eğitim kaldırılmış olacaktır. Bu uygulamanın zaman içerisinde yaygınlaştırılarak diğer okullar için de benzer bir değişiklik yapılması sürpriz olmayacaktır.

Tüm çocukların bir arada öğrenmesini, sosyalleşmesini ve cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılmasını amaçlayan karma eğitim, çağdaş toplumlarda bir gereklilik olarak addedilmektedir. Eğitim ortamları her iki cinsiyetin gereksinimlerine uygun hale getirilerek yaygınlaştırılmaktadır. Bu alandaki pedagojik ve bilimsel yaklaşımlar karma eğitimin önemine işaret ederken Milli Eğitim Bakanlığı’nın aksi yöndeki çalışmaları kabul edilemez.

Tüm çabalarına karşın, İmam Hatip Liselerine istediği ilgiyi sağlayamayan AKP iktidarının yeni taktiği, mevcut liseleri kendi politikaları doğrultusunda dönüştürmektir. Uzun süredir uygulanan laiklik karşıtı, gerici politikalar nedeniyle, eğitim sistemimizin sorunları içinden çıkılmaz bir hale dönüştürülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlara çözüm üretmek yerine özellikle kız çocuklarını eğitimden uzaklaştırmayı hedeflemektedir. Yetişkin yaşlarında kadın ve erkeğin toplumda birlikte söz sahibi olacakları göz önüne alındığında, her iki cinsiyet arasındaki iletişim ve saygı kavramının gelişmesini sağlayan karma eğitimden vazgeçilmek istenmesi de bu gerici politik yaklaşımın başka bir tezahürüdür.

TMMOB, herkes için eşit, ücretsiz, nitelikli, laik ve bilimsel eğitim hakkını savunmaktadır. Siyasal iktidarın dünya görüşü ve politik öncelikleri nedeniyle bu hakkın gasp edilmesine, karma eğitimin tartışmaya açılmasına izin vermeyeceğiz. Karma eğitim geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkacağız!

 

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI