MADENMO: BATI KARADENİZDE YAŞANAN SEL FELAKETİ YANLIŞ İMAR VE KENTLEŞME POLİTİKALARININ SONUCUDUR.SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR

12.08.2021

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 12 Ağustos 2021 tarihinde "Batı Karadenizde Yaşanan Sel Felaketi Yanlış İmar Ve Kentleşme Politikalarının Sonucudur Sorumlular Hesap Vermelidir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

BATI KARADENİZDE YAŞANAN SEL FELAKETİ

YANLIŞ İMAR VE KENTLEŞME POLİTİKALARININ SONUCUDUR

SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR

Başta Kastamonu olmak üzere Batı Karadenizde 11 Ağustos2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sonucunda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyor, yöre halkına geçmiş olsun diyoruz. Halen devam eden yağışlar nedeniyle can ve mal kaybının daha da artmamasını umuyoruz.

Bu sel felaketi bir kez daha kanıtlanmıştır ki, hayat bilime, tekniğe, doğal yaşama aykırı hareket etmeye izin vermiyor. Ben yaptım oldu anlayışıyla rant, rüşvet ve kayırma ilişkileri içerisinde yürütülen imar ve kentleşme politikaları bir kesimin cebini doldururken, halkımıza can ve mal kaybı olarak dönmekte, halkımız büyük acılar yaşamasına neden olmaktadır.

Depremler, seller, yangınlar ve bir çok felaket bilim ve tekniği yok sayan, tek ilkesi rant ve yandaşlık olan siyasal anlayışların yarattığı doğal görünümlü “yapay” felaketlerdir. Batı Karadenizde yaşananlar bu durumun son örneği olmuştur. Akarsu yataklarına verilen imar izinleri, bilim insanlarının itirazlarına rağmen yapılan küçük HES’ler, imar barışları ile kötü yapılara verilen izinler vb. bu tür felaketlere neden olmaktadır.

Her ne kadar mevcut siyasi anlayışla toplumsal sorunlarımızın feleketlerin devam edeceğini ön görüyor olsak da, bu sel felaketinde yaşanan acıların son bulmasını diliyor, iktidarı rant ve yandaşlık ilişkileri yerine bilimin, tekniğin, doğanın gereklerine uygun davranmaya, halkımızı bu bilim ve doğa düşmanı anlayışlara karşı mücadeleye çağırıyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

12 Ağustos 2021, Ankara