MMO: ŞUBE GENEL KURULLARIMIZ, DEMOKRASİ ŞÖLENİ ATMOSFERİNDE YAPILDI, GERİCİLİĞE “DUR” DENİLDİ

19.01.2018

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 18 Şubesine bağlı 81 ili kapsayan örgütlülüğünün 13–14 Ocak’ta yaptığı genel kurullar ve genel kurul seçimleri ile ilgili 17 Ocak 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ŞUBE GENEL KURULLARIMIZ, DEMOKRASİ ŞÖLENİ ATMOSFERİNDE YAPILDI, GERİCİLİĞE “DUR” DENİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 18 Şubesine bağlı 81 ili kapsayan örgütlülüğü, bir Şubemiz hariç, 13–14 Ocak’ta genel kurullarını ve genel kurul seçimlerini yaptı.

Şube genel kurullarımız, birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme ilkemizin somutlandığı bir atmosferde yapıldı. Genel kurullarımız, antidemokratik iktidara karşı bilimin, tekniğin, aydınlanmanın, kamucu, cumhuriyetçi, laik, demokratik yaklaşımların birer yanıtı oldu. Genel kurullarımız, birer demokrasi şöleni olarak gerçekleşti, birlik ve dayanışma kürsüleri oldu. 

Odamızın asli gücü olan örgütlü üyelerimiz; Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon, Zonguldak Şubelerimizin genel kurullarında, 2016–2017 dönemi Şube çalışmalarını değerlendirdi. Ayrıca iktidarın Anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde TMMOB ve Odamıza yönelik yaptığı mevzuat düzenlemeleri ile TMMOB Yasası değişikliği girişimlerine karşı birlik içinde durulacağı ifade edildi. Siyasi iktidarın kamu idari yapısını, kamu hizmetlerini ve kamusal mesleki denetimler ile TMMOB’yi bir bütün olarak dönüştürme çabalarına karşı çıkan Odamızın ve TMMOB’nin direnişçi çizgisi, bir kez daha onaylandı. Rantçı ve baskıcı iktidara hayır denildi. Ülke, kamu, toplum yararına oluşan bilimsel teknik mesleki birikimimizin yeni dönem Oda-Şube çalışmalarına yansıtılması için öneriler sunuldu. Yenilenen yönetim kurullarının çalışma programı taslakları benimsendi.

Gene kurul seçimlerine çağdaş, demokrat, katılımcı mühendisler vb. liste adları ile katılan ilerici, demokrat, antiemperyalist, toplumcu belirlenimlere sahip mühendisler, ülke genelinde yapılan genel kurul seçimlerinde başarılı olmuş, yeniden yönetimlere gelmiş, Odamız ve TMMOB’nin geleneksel çizgisinin sürdürüleceğini göstermişlerdir.

Bu sonucun alınmasında emek ve katkısı bulunan bütün sorumlu, örgütlü üyelerimize kamuoyu önünde teşekkür ediyor, kutluyoruz.

Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, Mart ayındaki Oda genel kuruluna ve onun ardından yapılacak olan TMMOB genel kuruluna, Şube-Oda genel kurullarından aldığı güçle, ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararlarını bir bütün olarak esas alan demokratik, bağımsız çizgisini güçlendirmiş olarak katılacaktır.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

 

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı