ODALARIN ÖĞRENCİ YAZ EĞİTİM KAMPLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

07.09.2018

Fizik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası'nın 2018 yaz eğitim kampları başarıyla tamamlandı.

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası V. Öğrenci Eğitim Kampı:

Fizik Mühendisleri Odası V. Öğrenci Eğitim Kampı, Antalya-Olimpos’ta üniversitelerin Fizik, Matematik ve Nükleer Enerji mühendisliği bölümlerinden 21 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları, konferans ve formların düzenlendiği kamp 3-9 Eylül 2018 tarihlerinde yapıldı.

Kamp açılış konuşmasını FMO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Can Karakuş yaptı. Öğrenci Eğitim Kampı çerçevesinde her sabah FMO İstanbul Şube Yönetiminden Deniz Demirhan ile sabah sporu yapıldı. Günlük drama atölyeleri Öykü Ağtaş ile gerçekleştirildi. Öğrencilerin üç boyutlu düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla ilk üç gün Ekin Küçüksönmez, Süheyl Kiriş, Melis Ciğer ile Go Oyunu Atölyesi yapıldı. İlk günün akşamı Alp Gezgin ve Çağrı Tok ile astronomi sunumu ve gökyüzü gözlemi yapıldı.

İkinci gün TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız'ın katılımıyla TMMOB ve FMO tarihi ve örgütlülüğü üzerine söyleşiler gerçekleştirildi.

5-6 Eylül tarihlerinde Kapitalizm ve Mühendislik başlığı üzerine Ozan Mutlu ile 2 günlük söyleşi yapıldı. Dördüncü gün İlbey Özdemirci ile başlayan Bilimin Sosyal Hali atölyesi 8 Eylül'e kadar devam etti. Fizik Mühendisleri Odası V. Öğrenci Eğitim Kampı 9 Eylül günü son buldu. 

FMO Beşinci Yaz Eğitim kampıyla geçmişten bugüne mesleki birlikteliğe, Oda-öğrenci ilişkilerine, farklı üniversitelerdeki öğrenci meslektaşlarımızın kaynaşmasına ve onların sosyal ve kültürel anlamda zenginleşmesine katkı koymaya çalışıldı. Farklı üniversitelerde okuyan ve ileride meslektaş olacak fizik mühendisi adaylarının birbirleriyle tanışmaları; birlikte planlama, karar alma, üretme, yönetme ve paylaşma sürecini yaratmaları; mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişmeleri birlikte değerlendirmeleri sağlandı.

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 9.Yaz Eğitim Kampı:

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 9.Yaz Eğitim Kampı 30 Ağustos - 04 Eylül 2018 tarihleri arasında Antalya`da, "Farkındalık" teması ile gerçekleştirildi. 83 öğrenci üyenin katıldığı GıdaMO 9.Yaz Eğitim Kampı programında 11 sunum, 5 farklı atölye çalışması ve çeşitli sosyal aktiviteler yer aldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ`ın da katılarak öğrencilerle bir söyleşi yaptığı Yaz Eğitim kampı boyunca; Prof. Dr. Hamit KÖKSEL "Ekmeğin Tarihi", Av. Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU "Mesleki Haklarımız", Kemal Zeki TAYDAŞ "TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve Meslek Örgütlülüğü, Öğrenci Çalışması", Doç. Dr. Melda YAMAN ÖZTÜRK "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Emeği", Prof. Dr. Halil VURAL "Bilgi Kirliliği ve Mesleki Sorumluluğumuz", Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU "Coğrafi İşaretleme", Serdal BAHÇE "Çalışma Hayatı ve Emek", Barış İNCE "Basın ve Edebiyat Sorumluluğunda Toplumsal Duyarlılık", Dr. Bülent ŞIK "Gıda Tekelleşmesi", Prof. Dr. Aziz KONUKMAN "Türkiye‘deki Güncel Ekonomik Durum", TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Eğe Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği "Öğrenci Temsilciliği Eğitimi, Bilgilendirmesi, Bilinçli Gıda Tüketimi Sunumu ve Toplumcu Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Haftası" konusunda öğrencileri bilgilendirerek, söyleşiler gerçekleştirdiler.

Kamp katılımcılarının kendi aralarında tartışmaları ve fikirlerini paylaşmaları için düzenlenen münazara etkinliğinde tartışmaya öncü olması için belirlenen "Mühendisin Sınıfsal Konumu: Burjuva Sınıfında Yönetici midir? İşçi Sınıfında Emekçi midir?" ve "Kadın Mühendisin sanayideki çalışma durumu: Çalışmalı mıdır? Çalışmamalı mıdır?" konuları üzerinde başlayan tartışma, herkesin katılımı ile nitelikli bir sohbete dönüştü.

Kamp boyunca her bir öğrenci Esin AYSAN PİŞİK tarafından yönetilen Resim Atölyesi, Özlem ÇINAR tarafından yönetilen İşaret Dili Atölyesi, Hakan ADIYAMAN tarafından yönetilen Halk Oyunları Atölyesi, Nihat TAYDAŞ tarafından yönetilen Yazın Atölyesi ve Halil İbrahim ARSLANKAYA tarafından yönetilen Yüzme Atölyesi`ne, Ozan Alptuğ SERÇE`nin birinci olduğu Satranç ve Serdar AYMAN`ın birinci olduğu Tavla turnuvalarına, Kartallar Grubu`nun kazandığı 4‘er kişiden 9 grubun yarıştığı Bilgi Yarışması`na ve Öğrenci Forumu‘na katılarak hem öğrendiler, hem eğlendiler, hem birlikteliğin tadını çıkarırken farkındalık yarattılar. Birlikte üretip, birlikte tartışarak dayanışmanın ve örgütlülüğün önemini bir kez daha benimsediler.

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 17. Yaz Eğitim Kampı:

Sekreteryası HKMO İzmir Şube yürütücülüğünde gerçekleştirilen kamp 26 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında "Dijitalleşme" temasıyla İzmir Seferihisar'da gerçekleştirildi. Üniversitelerin Harita/Geomatik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 100 öğrenci ile HKMO yöneticileri ve sanat, medya, çevre, eğitim ve siyaset çevrelerinden uzman konuşmacıların katılımıyla tamamlandı.

Geçmişte olduğu gibi bu kampta da harita mühendisi adaylarının; TMMOB ve onun bileşeni olan HKMO’nun görevlerini, yetki ve sorumluluklarını ve çalışma anlayışını tanımaları ve bunun yanında harita mühendislerinin yaşamdaki yerini ve meslektaşlarına bakışının önemini kavramaları, tamamlayıcı nitelikteki teknik ve uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarıyla mesleki, sosyal ve kültürel alanda birikimlerini artırmaları sağlandı.

"Dijitalleşme" temasıyla birçok mesleki ve toplumsal konuların işlendiği; pek çok sanatçı, yazar, akademisyen, meslektaş ve 100 öğrenci katılımcının yer aldığı 17. Yaz Eğitim Kampının açılış konuşmalarında, HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Kaynarca ve HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kasap; geçmiş yaz eğitim kampları, yaz eğitim kamplarının Oda örgütlülüğü açısından önemi ve öğrencilerin Odayı benimsemesinin gerekliliğine değinerek, kampa yönelik temennilerini dile getirdiler. Ardından, bugüne kadar gerçekleştirilen yaz eğitim kamplarından görüntülerin ve yaz eğitim kamplarının tarihsel değişim ve gelişim sürecinin yer aldığı jenerik filminin gösterimi yapıldı. Kamp Yürütme Kurulu tarafından kampta uyulması gereken kurallar açıklandıktan sonra, "Şiir", "Tiyatro", "Kısa Film", "Resim ve Karikatür", "Müzik", "Dans", "Toplumcu Mühendislik" ve "Fotoğraf" başlıklarından oluşan atölyelerin katılımcı listeleri ve atölye yürütücüleri belirlendi.

Açılış konuşmalarından sonra; Gökhan Tektaş`ın anlatımıyla, insanın dijitalleşmeyle beraber kendine yabancılaştığına ve birçok alışkanlığın değiştiğine değinilen "Kurşun Kalem" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi sonrasında kamp ateşi ile birlikte birinci gün tamamlandı.

Sabah sporu, deniz ve sabah kalkmayanların denize atılmasıyla başlayan ikinci günde, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Eylem Gökçe Türk`ün sunumuyla "Dijitalleşen Dünyada Birey" adlı oturum geçekleştirildi.

Sonrasında "Dijitalleşme ve Harita Mühendisliği" isimli oturum; önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Candaş`ın yürütücülüğünde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve MSB Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Dr. Osman Alp`in katılımları ile gerçekleştirildi. Oturumda sözü ilk olarak telekonferans yöntemiyle oturuma katılım sağlayan Tuğgeneral Osman Alp aldı. Osman Alp, dijitalleşmenin mesleki anlamda getirdiği yeniliklerden bahsettikten sonra dijital verinin hem mesleğimiz hem de ülkemiz açısından önemini ve uluslararası rekabetin de dijitalleştiğini vurguladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Sonrasında, Ertuğrul Candaş sözü alarak hem kendini hem oturumda bulunan konukları kısaca tanıttıktan sonra dijitalleşme ile ilgili kısa bir konuşma yaptı ve sözü Haluk Özener`e bıraktı. Haluk Özener konuşmasında, hayat hikayesinden ve mesleki gelişim süreçlerinden bahsettikten sonra mesleğimizin dijitalleşme süreçlerini ve bu süreçlerin mesleğimizin deprem araştırma konusunda ne kadar önemli bir hale geldiğini ifade etti. Sonrasında sözü alan Prof. Dr. Muhammed Şahin kendini tanıtarak başladığı konuşmasında dijitalleşmenin mesleki ve teknik eğitimdeki yerini ve gelecekte mesleğimizin dünyada nasıl konumlanacağını belirttiği bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra soru-cevap kısmı ile birlikte oturum sonlandı.

Öğle yemeğinden sonra atölye çalışmaları başlatıldı. Atölye çalışmalarından sonra ise katılımcı sayısına göre oryantiring grupları oluşturuldu. Gruplara teorik oryantiring eğitimi verildikten sonra kamp alanını ve çevresini kapsayan bir sahada oryantiring yarışması düzenlendi.

Akşam yemeğinden sonra Praksis Grubu, "Muhalif Müziğin Anadolu`da Doğuşu ve Gelişimi" adlı müzikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, Anadolu ozanlarından itibaren başlayan ve dönemin özelliklerine göre form değiştiren Anadolu`daki muhalif müzik örnekleri katılımcılarla birlikte seslendirilerek, tanıtıldı. Söyleşi, soru-cevap kısmından sonra sonlandırıldı.

Üçüncü gün sabah sporu ve kahvaltının ardından, Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik`in yürütücülüğünü yaptığı "Ölçme ve Değerlendirme Teknolojilerinin Dijital Gelişimi" oturumu, GNSS Teknik, ATAY Mühendislik ve Sistem A.Ş firma sorumlularının katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından sabah yapılan oturumun devamı niteliğinde olan ‘Mesleki Saha Uygulamaları` gerçekleştirildi. Oturum sona erdikten sonra yürütücülüğünü HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kasap`ın yaptığı "Mesleki Örgütlülük" oturumu TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Genel Başkanı Aysun Gezen`in katılımıyla gerçekleştirildi. 

Atölye çalışmaları ve akşam yemeğinden sonra İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Standının açılmasını müteakiben "Kornea İkilisi ile Aşık Veysel Türküleri" adlı konser gerçekleştirildi. Organ bağışının önemi ve Aşık Veysel`in hayatına dair kısa söyleşilerle geçen konser esnasında birçok katılımcı ve konuğumuz organ bağışı standında başvuru yaparak organlarını bağışladı. 

4. gün "Özgür Medya" konulu oturum, İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal`ın yürütücülüğünde, Araştırmacı-Yazar Gökmen Ulu ve İletişimci-Yazar Haluk Şahin`in katılımıyla gerçekleşti. Oturumda ilk olarak sözü alan Gökmen Ulu gazeteciliğin doğası gereği muhalif olması gerektiğini vurgulayıp, basın özgürlüğüne de değinerek sözü Haluk Şahin`e bıraktı. Şahin konuşmasında medyanın demokrasiler açısından önemi ve toplum-medya ilişkisi üzerine konuştuktan sonra soru-cevap kısmı ile birlikte oturumun ilk kısmı başarıyla sonlandırıldı. Oturumun "İletişim ve Dijitalleşme" isimli ikinci kısmında İletişimci-Yazar Ümit Alan, günümüzün en önemli sosyal iletişim aracı olan sosyal medyanın toplum üzerindeki etkilerinden bahsettiği bir söyleşi gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından 6. oturum olan "Alternatif Yerel Yönetim Modelleri ve Tohum Politikaları" adlı oturum için kamp yerinden ayrılarak Turgut Köyü`ne geçildi ve oturum; HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Kaynarca`nın yürütücülüğünde, İzmir Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu`nun katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde farklı yerel yönetim anlayışları, kooperatifleşme, yerel üreticinin desteklenmesi, yerli ve organik tohumların korunarak değiş tokuş yapılması, dijitalleşme sürecinin gıdaya ve tohumlara yönelik getirdiği tehditler ele alındı. Tunç Soyer tarafından gençliğin siyasette mutlaka var olması ve ilgi duyması gerektiği, kendisi de harita mühendisi olan Muğla Menteşe Belediye başkanı Bahattin Gümüş tarafından ise harita mühendislerinin yereli yönetirken mesleğimizden kaynaklı birçok konuda avantajı olduğu özellikle vurgulandı.

Panelden sonra tüm öğrencilerin katılımıyla Turgut Köyü İlköğretim Okulunun duvarlarında grafiti çalışması yapılarak duvarlar rengârenk çiçek ve şekillerle renklendirildi. Atölye çalışmaları ve akşam yemeğinden sonra Praksis Grubu bir konser verdi.

Sabah sporu ve kahvaltıdan sonra beşinci gün çalışmalarında 7. oturum olan "Dijitalleşen Dünyada Mücadele" oturumu, Doç. Dr. Tevfik Özlüdemir`in yürütücülüğünde, HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siyasal İletişimci Yazar Ateş İlyas Başsoy ve İnsan Hakları Aktivisti Veli Saçılık`ın katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından "İnsani Amaçlı Özgür Coğrafi Veri Üretimi" adlı oturum ve ardından "Open Street Map ile Harita Çizimi" adlı atölye çalışmaları Yer Çizenler Derneği`nden gelen konuklarla gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve akşam yemeğinin ardından 40. ve 41. Dönem HKMO Onur Kurulu Üyesi Halil Kaynarca`nın 30 Ağustos Zafer Bayramı`nın anlam ve önemini belirttiği söyleşi ile birlikte beşinci günün sonuna gelindi.

Altıncı gün "Dünden Bugüne Siyasal Dönüşüm" adlı panel; HKMO İzmir Şube 2. Başkanı Ömer Güney`in yürütücülüğünde; CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko`nun katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yemeğinden sonra tüm öğrencilerin ve yöneticilerin katıldığı ve farklı üniversitelerden 10 tane karma grubun yarıştığı "Bilgi Yarışması” düzenlendi. Mesleki ve genel kültür sorularının sorulduğu bilgi yarışmasında zorlu bir mücadele gerçekleşti ve eşit puanı alan 3 grup yarışmada birinciliği paylaştı. Yarışmaya katılan öğrencilerin akşam sergileyecekleri performansları için tercihlerine göre seçtikleri atölyelerde çalışmaları gün boyu devam etti.

Akşam yemeğinden sonra tüm katılımcı öğrencilere kamp katılım belgeleri takdim edildi. Oryantiring yarışmasında dereceye giren grup üyeleri ödüllerini aldı. Şiir, Tiyatro, Kısa Film, Resim ve Karikatür, Müzik, Halk Oyunları, Toplumcu Mühendislik, Fotoğraf atölyelerinde yer alan katılımcılar hazırladıkları çalışmalarını ve yeteneklerini sergilediler.

Yedinci gün kahvaltının ardından yürütücülüğünü HKMO Genel Saymanı Yeliz Karaarslan`ın yaptığı "Mezun Olduk, Peki Ya Sonra" konulu oturum; İzmir Şube Üyesi Baran Yıldız, Ankara Şube Üyesi Özgür Yanıt Kaya, Adana Şube Üyesi Dilek Bozkurt, İstanbul Şube Üyesi Umut Koca, Diyarbakır Şube Üyesi Berfin Asutay ve Malatya Bölge Temsilciliği Üyesi İnan Doğan`ın katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde, kamuda, özel sektörde ve yerel yönetimlerde çalışan genç mühendisler mezuniyet sonrası yaşadıkları süreçleri ve hayata atılmaları aşamasında yaşadıkları deneyimlerini öğrencilerle paylaştılar. 

Öğle yemeğinin ardından Öğrenci Forumu, HKMO Öğrenci Birliği üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen forumda; kampa ilişkin düşünce ve önerilerin paylaşılması, gelecek kamplarda yapılması veya yapılmamasının daha iyi olacağı düşünülen konular tartışıldı. Öğrenci Forumundan sonra kampın son oturumu olan "Müzikte Dijital Dönüşüm. Bi`şey Yapmalı`` adlı oturum HKMO Genel Sekreteri Ali İpek`in yürütücülüğünde Moğollar Grubu Üyeleri Cahit Berkay ve Taner Öngür`ün katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye`de Cumhuriyet sonrası müziğin gelişimi, analog ve dijital çağda yaşanan kolaylıklar ve zorluklar, Moğollar Grubu`nun Türk ve Dünya müziğindeki yeri ve müzikte yaşanan dijital çağın getiri ve götürüleri ele alınan söyleşi, soru ve cevaplarıyla tamamlandı.

Akşam yemeğinin ardından, kamp kapsamında organize ettiğimiz 1 Eylül Dünya Barış Günü Moğollar Konseri için kamp alanının hemen yanında bulunan Akarca Plaj Futbolu Sahası`na geçildi. Seferihisar halkının ve birçok üyemizin de katıldığı ücretsiz halk konserinde Moğollar Grubu birbirinden güzel ve seçkin birçok eserini çalarak yaklaşık beş bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı ve eşsiz bir sahne performansı sundu.

Kampın son günü ise tüm katılımcılarla ilerleyen dönemlerde görüşmek üzere vedalaşıldıktan sonra katılımcılar alandan ayrıldı ve kamp tamamlandı.

 

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 7. Öğrenci Üye Kampı

Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 7. Öğrenci Üye Kampı 30 Ağustos - 6 Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirildi.

Kamp, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in yaptığı sunumla başladı.

Kampın ilk akşam söyleşisi TMMOB ve MMO Örgütlülüğü üzerine gerçekleştirildi. Oturumda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve önceki dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı MMO ve TMMOB örgütlülüğü üzerine sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kampta yaratıcı drama yöntemleri kullanılarak yapılan atölyelerde "Tanışma","Örgütlülük" temaları işlendi.

İkinci günün öğle oturumunda güncel siyasal gelişmeler Oğuzhan Müftüoğlu'nun sunumu ile tartışıldı.

İkinci günün akşamı ise İzzet Seferbeyoğlu tarafından yapılan Fotovoltaik Güneş Enerjisi başlıklı sunumla tamamlandı.

Üçüncü gün MMO Genel Sekreteri Elif Öztürk tarafından "Mühendisliğin tarihi" başlıklı bir sunum , MMO YK üyesi Yılmaz Yıldırım tarafındansa "Mekanik Tasarım" başlıklı bir sunum, akşam programında ise Av. Arzu Hazer, Av. Atakan Güngör ve Av. Barış Türkmenoğlu katılımcılara "Olağan Şühpeliler Eğitimi" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Dördüncü gün "Fındıktan Sonra" belgeseli gösterildi, ardından Ercan Kesal ile belgesel üzerine söyleşi gerçekleştidi.

Kampın son gününde ise Ankara Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz ve İstanbul Şube Sektereri İbrahim Tataroğlu tarafından öğreci üye örgütlülüğü üzerine bir söyleşi gerçekleştirilerek katılımcılar tarafından kamp değerlendirmesi yapıldı.

 

TMMOB ZMO 5. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı:

ZMO 5. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı 2-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik Eğitim Merkezi’nde ZMO İzmir Şubesi yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

ZMO 5. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı ile Ziraat, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Tütün Teknolojisi Mühendisliği Fakültelerinde okuyan öğrenci üyeler için Ziraat Mühendisleri Odası ve TMMOB örgütlülüğü, mesleki dayanışma, sosyal ve kültürel gelişim, mühendisin toplum ve yaşam içerisindeki yeri gibi konularda farkındalık yaratmak amaçlandı.

5. ZMO Öğrenci Yaz Eğitim Kampı 2 Eylül Pazar günü ZMO Yönetim Kurulu Başkan Özden GÜNGÖR ve İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ’ nin açılış konuşmaları ile başladı.

3 Eylül Pazartesi günü düzenlenen 1. oturmada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ “Meslek-Meslektaş Hakları ve Demokrasi Mücadelesinde TMMOB” konulu bir konuşma yaptı. 2. oturumdaysa Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behiç TEKİN “Akıllı Tarım/Tarım 4.0” konu başlığında bilgilendirmede bulundu. 3. Oturumda ZMO Yönetim Kurulu II. Başkanı Prof. Dr. Cem ÖZKAN tarafından katılımcılara, böcekler konusunda farkındalık yaratmak, ekoloji bilincini geliştirmek ve bilimsel çalışmaya özendirmek amacı ile oluşturulan  “Böcek Şenlik Okulu” tanıtıldı.

Üçüncü gün 4. Oturumda KÖY KOOP Merkez Birliği Başkanı Neptün SOYER tarafından “ Kooperatifçilik ve Kadın Emeği” konusu ele alınarak, katılımcılar ile karşılıklı bir değerlendirme yapıldı. 5. Oturumda; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL tarafından “Sürdürülebilir Çevre Felsefesi” konusu ele alındı. 6. Oturumda ise Prof. Dr. Cem ÖZKAN ve Mert Ulaş BUDAK tarafından “Girişimcilik” konusu uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.

5 Eylül Çarşamba 7. oturumda Su Ürünleri Meslek Dalı Komitesi tarafından "Kültür Balıkçılığı" konusunda bilgelendirme yapıldı. 8. Oturumda; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Aysel ÖZKAN tarafından " Tarımsal ve Kırsal Kalkınmada İzmir Modeli" örnekler ile açıklandı. 9. Oturumda; ZMO Genel Sekreteri Kamil BAYRAM tarafından "TMMOB ZMO Örgütlülüğü" konusunda bir sunum yapıldı.

6 Eylül günü 10. Oturumda; ÇİFTÇİ-SEN Genel Başkanı Abdullah AYSU "Su: Hayat Veren 2 Damla", 11. Oturumda; Yeni Kuşak Enstitüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ " Türkiye`de Eğitim ve Köy Enstitüleri", Önceki Dönemler ZMO Başkanı, CHP PM Üyesi Doç. Dr. Av. Gökhan GÜNAYDIN "Türkiye Ekonomisi ve Tarım Üzerine Değerlendirmeler" konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundular. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Ali ULAŞ ile uygulamalı atölye çalışması gerçekleştirildi. 

"Toprak Biterken" ve "Ekmek Biterken" kitaplarının yazarı Erhan ÜNAL ise kampımıza katılarak, " Küresel Tarım Politikaları" konu başlığında bir konuşma yaptı. 

Altıncı gün Foça`ya  Tekne gezisi düzenlenirken 7. gün -kampın son günü- ise kamp değerlendirilmesi yapıldı.  

Kamp programı içerinde ayrıca spor karşılaşmaları, halk oyunları gibi sosyal etkinlikler ve serbest konuşma kürsüleri de yer aldı.