PEYZAJ MİMARLARI ODASI 13. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

20.04.2018

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın 31 Mart 2018 tarihinde Ankara`da gerçekleşen 13. Olağan Genel Kurulu`nun sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

PEYZAJ MİMARLARI ODASI 13. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan laiklikten taviz vermeden mücadele eden tüm ilerici, çağdaş, yurtsever, ülkesine, mesleğine ve değerlerine sahip çıkan ve bu konuda en ufak bir tereddüt yaşamayan peyzaj mimarları olarak 13. Dönemde de aynı ilkeler doğrultusunda çalışmayı hedefliyoruz. 

En önemli hedeflerimizden bir tanesi Peyzaj Mimarlığı yasasının çıkartılmasıdır. Bunun için bir yasa metni oluşturularak TBMM`ne ulaşması ve onanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Yapı ruhsat aşamasında ilgili tüm kurumlar Peyzaj Mimarı tarafından hazırlanmış Peyzaj Mimari Projesinin istenmesinin zorunlu kılınması konusunda mücadelemiz devam edecektir. 

Dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde gerçekleştiği şekliyle Peyzaj Mimarlığı disiplininden ülkenin, toplumun ve kamunun en etkin şekilde faydalanabilmesi için Çevre Düzeni Planlarından, Nazım İmar Planları ve İmar Planına kadar ki süreçlerde Peyzaj Mimarları olarak etkin rol alacağız. Bu çerçevede imar planlarındaki yeşil alan miktarlarının artırılması, plan notlarında yer almalıdır. 

Kamuda ve özel sektörde mimar ve mühendislere verilen hakların peyzaj mimarlarına da verilmesi için mücadelemize tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Kamu İhale Kurumu tarafından açılan ihalelerde anahtar teknik personel Peyzaj Mimarı bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir. 

Planlamadan ve altyapı oluşturulmadan açılan Peyzaj Mimarlığı bölümleri eğitim kalitesinin yetersizliğine ve binlerce işsiz meslektaşımızın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu problemin giderilmesi için yasal ve yönetsel çerçevede; eğitim kalitesinin artırılması, kamuda ve özel sektörde istihdamın artırılması yönünde mücadelemiz devam edecektir. 

Doğal, kültürel ve tarihi sit alanlarının yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle ülkemizin en değerli mekanlarının imara açılmasına, rant malzemesi yapılmasına, tarihi ve kültürel miraslarımızın tahrip edilmesine, geleceğimiz adına daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ülkede insanca yaşamak adına sonuna kadar direneceğiz. 

Son dönemlerde ülkemizin her yerinde sıklıkla karşımıza çıkan kadına yönelik şiddetin, cinsiyet ayrımcılığının, mobingin ve çocuk istismarının şiddetle karşısında olduğumuzu beyan ediyor ve kınıyoruz. 

Tüm bu konuşmalar neticesinde 12. Dönemde görev yapmış tüm Oda organlarına mesleğimize ve ülkemize katığı değerler için teşekkür eder, 13. Olağan Genel Kurulu olarak mesleki örgütlülüğümüzün ülkemizdeki mesleki ve güncel sorunlara, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bakış açısıyla bu yolda üzerine düşen görevleri gerektiğinde itiraz eden, korkmadan, çekinmeden devam edeceğimizi ilan ediyoruz. 

Biz biriz, birlikte daha iyiyiz.. 

Ülkemizi ve mesleğimizi seviyoruz  

 

 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Olağan Genel Kurulu