PEYZAJMO: AFET DİRENÇLİ KENTLER IÇİN PEYZAJ MİMARLIĞI

15.03.2023

Peyzaj Mimarları Odası bir buçuk ay önce depremlerle yıkılan Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi üzerine 15 Mart 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bir buçuk ay önce depremlerle yıkılan Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Bir buçuk ay önce depremlerle yıkılan Adıyaman ve Şanlıurfa`da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah`tan rahmet, etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Depremin öncesinde de sonrasında da defalarca dile getirdiğimiz gibi kalıcı da olsa, geçici de olsa her türlü yerleşim için doğru yeri seçmek hayati öneme sahiptir. Bilimsel uyarılara önem verilmeden kurulan çadırkentler hali hazırda afetzede olan yurttaşlarımızın mağduriyetinin katlanmasına neden olmuş ve sular içinde kalmıştır. Bölgede yaşayan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarının en kısa sürede giderilmesi gerekmektedir ancak plansız, programsız, bilim ve teknikten uzak atılan her adımın başka mağduriyetlere gebe olacağı unutulmamalıdır.

Bu nedenle afet sonrası yeni oluşturulacak ve onarılacak kentlerimizde Peyzaj Tabanlı Şehircilik politikasının benimsenerek, ilgili meslek disiplinleriyle birlikte üst ölçek planlardan yapı ölçeğine kadar tüm karar, planlama ve tasarım aşamalarında peyzaj mimarlarına da yer verilmesi bir zorunluluktur. Kentlerimiz bu anlayış ile doğaya rağmen değil, doğa ile birlikte kurulmalıdır. Yeniden inşa edilecek yerleşimlerde, biyolojik çeşitliliğin korunması, su kaynaklarının doğru yönetimi, afet ve iklim krizine karşı açık ve yeşil alan varlık ve nitelikleri, mavi/yeşil altyapı sistemlerinin tesisi, bina değil ekoloji temelli bir yaklaşım ile peyzaj ve doğal kaynakların öncelenmesi gerekmektedir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak afet ve iklim dirençli kentler oluşturmak için peyzaj mimarlığı mesleğinin üst ölçek kararlarından yapı ölçeğine kadar tüm aşamalarda diğer meslek disiplinleriyle birlikte yer alması ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile de yasal olarak güvenceye alınan peyzaj mimarlığı hizmetlerinin, ruhsat aşamasında istisnasız tüm yapılara uygulanması gerekliliğinin tekrar altını çiziyor, sel afetinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah`tan rahmet, etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
15. Dönem Yönetim Kurulu