PEYZAJMO: SİYANÜRLÜ ALTIN MADENCİLİĞİ FAALİYETLERİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR!

20.02.2024

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen faciaya ilişkin 14 Şubat 2024 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Erzincan`ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen Çöpler Kompleks Maden İşletmesi ile gerçekleştirilen siyanürlü altın madenciliği faaliyeti sebebiyle toprak kayması sonucunda 9 maden işçisi toprak altında kalarak büyük bir felaket meydana gelmiştir.

Daha önce Cerattepe`de, Murat Dağı`nda, Kazdağları`nda olduğu gibi Erzincan İliç`te altın işlenmesi için verilen olumlu ÇED raporuna yapılan itirazlara rağmen toplum yararı gözetilmeyen madencilik politikaları ile ülkemizin doğası, geri dönüşü olamayacak şekilde tahrip edilerek, aynı maden sahası, 21 Haziran 2022 tarihinde siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hattında oluşan hasar sebebiyle yaşanan sızıntı ile gündeme gelmiştir.

Erzincan İliç`teki altın madenciliği faaliyetinde kullanılan siyanür, maden atık havuzlarından atmosfere ve yeraltı - yerüstü sularına karışması sebebiyle Fırat havzası boyunca halk sağlığını tehdit edecek son derece endişe verici bir ekolojik felakete yol açmıştır. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak maden alanlarında yer seçimi için; bilimin ve tekniğin gerektirdiği şekilde peyzaj koruma ve peyzaj onarım çalışmalarının önceden hazırlanması gerektiğini defalarca kamuoyuna açıklamış bulunmaktayız. 

Bu kapsamda, halihazırda her geçen gün daha çok hissettiğimiz iklim değişikliği ile birlikte azalan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızı koruyarak, ülkemizin flora ve fauna varlığına önem vermeli, halk sağlığını tehdit eden siyanürlü altın madenciliği faaliyetlerinden ivedilikle vazgeçilmesi gerektiğini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
15. Dönem Yönetim Kurulu