ŞPO: DOĞA OLAYLARININ AFETE DÖNÜŞMESİNİN SORUMLUSU GEREKLİ ÖNLEMLERİ ZAMANINDA ALMAYAN MERKEZİ VE YEREL İDARELERDİR

26.01.2022

TMMOB Şehir Plancıları Odası 26 Ocak 2021 tarihinde "Doğa Olaylarının Afete Dönüşmesinin Sorumlusu Gerekli Önlemleri Zamanında Almayan Merkezi Ve Yerel İdarelerdir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Son günlerde başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiş; birçok mağduriyete sebebiyet vermiştir. Her zamanki gibi hem merkezi idare hem de yerel idareler yaşanan olumsuzluklar karşısında yaşadığımız doğa olayının şiddeti/büyüklük açısından ender rastlanan bir seviyede olduğuna dair söylemlerle, yaşanan olumsuzluklar karşısında kendilerine ilişkin mazeret oluşturma çabalarına girişmişlerdir.

Ancak yaşadığımız hadisenin mevsimsel bir durumun çok ötesinde bir soruna işaret ettiği açıktır. Çünkü hemen hemen her mevsimde, ülkemizin değişik bölgelerinde, can ve mal kaybına yol açan meteorolojik olaylar gerçekleşmektedir. Çok eskiye gitmeye gerek kalmadan sonbaharda Sinop, Kastamonu ve Bartın illerimizde yaşadığımız sel felaketi, yazın Antalya ve Muğla illerinde yaşadığımız yangın felaketleri bu durumun en yakın örnekleridir.

Yaşadığımız tüm bu felaketler bizlere iklim değişikliği sürecinin yakıcı şekilde kendini hissettirdiğini ve yakın gelecekte de şiddetinin artacağını göstermektedir. Artık iklim değişikliği sürecine karşı daha bütünlüklü şekilde hazırlanılması aciliyet gerektiren bir zorunluluktur. Bu anlamda birçok meslek disiplini gibi planlama meslek alanının da yasal, yönetsel ve akademik kurgusunu bu süreci göz önüne alacak şekilde değiştirmesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Yasal dökümanlarla birlikte, idari yapılanmaların ve mesleki eğitimlerin müfredatının iklim değişikliği baz alınarak yenilenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, yerel ve merkezi idarelerin de bu anlamda iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkilere karşı bütçe, idari yapılanma ve donanımlarını revize etmeleri, meteorolojik olaylardan kaynaklı riskleri azaltma amacıyla kullandıkları verileri içinde bulunduğumuz yeni dönemin koşullarını göz önüne alarak yenilemeleri gerekmektedir.

Aynı şekilde, planlama meslek alanının doğa olaylarına karşı dirençli yerleşimler oluşturmadaki rolü ve kapasitesi doğrultusunda yerleşimlerin risk sakınım planlaması doğrultusunda geliştirilmesi, planlı kentleşme düşüncesinin hakim kılınması elzemdir.

Bu vesileyle yaşanan olumsuz koşullar sebebiyle mağduriyet yaşayan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Bununla birlikte merkezi ve yerel yönetimleri iklim değişikliği sürecinin ciddiyetini göz önüne alarak her ölçek ve alanda gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmalarının ve koordinasyon içerisinde çalışmaları yürütmelerinin kamu yararı adına en öncelikli görevlerinden birisi olduğunu hatırlatırız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası