TMMOB 4. KADIN KURULTAYI ÜZERİNDEN TMMOB’YE KARŞI YÜRÜTÜLEN KARALAMA KAMPANYASI ÜZERİNE ZORUNLU AÇIKLAMA

17.11.2015

TMMOB Yürütme Kurulu, Kadın Kurultayı üzerinden TMMOB'yi karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik kampanya üzerine 17 Kasım 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

TMMOB 4. KADIN KURULTAYI ÜZERİNDEN TMMOB’YE KARŞI YÜRÜTÜLEN KARALAMA KAMPANYASI ÜZERİNE ZORUNLU AÇIKLAMA

10 Ekim Ankara Katliamı ardından henüz bir ay geçmiş ve Paris katliamının ertesi günü kabuk tutmamış yaramız yeniden kanatılmış iken; İzmir’de 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda yaşananlar ve TMMOB düşmanı odaklarca Birliğimizi itibarsızlaştırmaya yönelik olarak servis edilen ve görsel, yazılı, sosyal medyada yer alan iftira dolu “haber” ve yazılara karşı bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık.

Öncelikle, gözümüzü açtığımız her sabah emperyalizm ve İslamcı faşizm tarafından dünyanın kan gölüne çevrildiğini gördüğümüz bir zaman diliminde bu açıklamayı yapmayı kendimize zül saydığımızı ifade ediyoruz.

Herkes iyi bilir ki; TMMOB; “Kadın Erkek Omuz Omuza Hayatın Her Alanında”, “Kadınlar Örgütlü TMMOB Daha Güçlü” sözünü içselleştirmiş bir örgüttür. Kadın mücadelesi; TMMOB Genel Kurulunun, TMMOB Yönetim Kurulunun ve bağlı Odalarımızın gündeminin en önemli konulardan biri olmuştur. Türkiye’de ve dünyada özellikle son yıllarda hızla gelişen kadın mücadelesi ve kadın örgütlenmesi; sürece paralel olarak Birliğimizde de giderek gelişmekte ve güçlenmektedir.

TMMOB’nin içinde bulunduğumuz bu çalışma döneminde de bugüne dek TMMOB Kadın Çalışma Grubu toplantıları, Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu toplantıları, TMMOB-Oda-İKK Kadın Çalışma Grubu Temsilcileri ortak toplantıları, İKK’larda Kadın Çalışma Grubu etkinlikleri, 8 Mart Dünya Kadın Günü etkinlikleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü etkinliği, 1. Kadın Sempozyumu, 4. Kadın Kurultayı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, TMMOB Kadın Çalışma Grubumuz tarafından gerekli görüldüğü her anda yazılı ve/veya kitlesel basın açıklamaları da yapılmış ve yapılmaktadır.

14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de toplanan TMMOB 4. Kadın Kurultayımızın konu başlığı Düzenleme Kurulumuz tarafından “Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” olarak belirlenmiştir. 4. Kadın Kurultayımızın hazırlıkları kapsamında, kurultay öncesinde İKK Kadın Çalışma Gruplarımız tarafından on beş yerde Yerel Kadın Kurultayları düzenlenerek Kurultay hazırlıkları tamamlanmıştır.

Kurultayımızın açılışına, örgütlü olduğumuz her noktadan gelen dört yüz elli civarında kadın delegemiz katılmıştır. Bundan önce gerçekleşen üç Kadın Kurultayı ve bir Kadın Sempozyumu ile tüm TMMOB etkinliklerinde olduğu gibi kurultayımızın açılış bölümünde TMMOB Yönetim Kurulu üyelerimiz de bulunmuşlardır. Zaten, Yönetim Kurulumuz da bir önceki toplantısında Kadın Kurultayımıza verdiği önem gereği toplantının İzmir’de yapılması kararını tüm üyelerin katılımıyla almıştır.

Kurultayımızın Düzenleme Kurulunun önceden duyurduğu Kurultay programında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması yer almaktadır. Gerçekleşen üç Kadın Kurultayında olduğu gibi TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda da, Yönetim Kurulu Başkanımız Düzenleme Kurulu Başkanı ardından açılış konuşmasını yapmıştır. Verilen aranın ardından da Yönetim Kurulu üyelerimiz 25. Yönetim Kurulu toplantısını yapmak üzere salondan ayrılmıştır.

Ancak burada ifade etmek gerekir ki;

TMMOB 4. Kadın Kurultayı açılışında, bilinçli olarak önceden tasarlandığı anlaşılan bir provokasyon ile karşılaşılmıştır. TMMOB kadın örgütlenmesinin de katkısıyla ve örgütlülüğümüzün bir bütün olarak yürüttüğü, bu ülkede kadına yönelik cinayet, taciz, tecavüz ve şiddete karşı mücadeleyi ve Yönetim Kurulumuzun hassasiyetini de suiistimal ederek; kendi varlıklarını TMMOB düşmanlığı üzerine kurmuş olan 30 civarında kurultay katılımcısı; TMMOB’ye, TMMOB Yönetim Kuruluna ve 4. Kadın Kurultayımıza karşı planlı bir provokasyon gerçekleştirmiştir.

Kurultayın açılışı engellenmeye çalışılmış, TMMOB Yönetim Kurulu üyelerimiz ve özellikle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ile 2. Başkanı sözlü şiddet ile salondan dışarı çıkarılmak istenmiştir. Daha da vahimi 10 Ekim Ankara katliamında kaybettiğimiz canlarımızın anısına KESK üyeleri tarafından hazırlanmış videonun izlenmesi sırasında bağrış, çağrış ve yanlarında getirdikleri aletlerden çıkarılan “gürültü” ile katliamda hayatını kaybeden yol arkadaşlarımıza ve anılarına büyük saygısızlık gösterilmiştir.

“Bir konu üzerine gelişen tepki ve protesto” tanımlaması yapmanın imkansız olduğu o ortamda, salondaki “gürültü”nün bitmesi için açılış başlamadan önce TMMOB’ye ve Kurultaya saldıranlara Kurultay Düzenleme Kurulu tarafından, kendilerini delegelere ifade etmeleri için kürsüde söz hakkı verilmiş ancak Düzenleme Kurulunun gösterdiği bu iyi niyet de suistimal edilmiştir.

“Gürültü yapanlar” adına konuşan Pınar Hocaoğulları’dır. Kendisinin de ilgisi olduğu bilinen politeknik.org.tr isimli internet sitesinde “TMMOB Kadın Kurultayında Mehmet Soğancı ve Züber Akgöl protesto edildi” başlığı ile yapılan haberde; utanmadan, sıkılmadan “TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı konuşmasını yapamadan kürsüden ayrıldı. Kurultaya ara verildi. Mehmet Soğancı, Züber Akgöl ve tüm erkek yönetim kurulu üyeleri kurultaydan ayrıldı. Kurultay kadınlarla devam ediyor” yalanını yazmışlardır.

Kurultay açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanının konuşması sırasında da Kurultay katılımcılarının tüm ikazlarına karşın yine aynı grup, “gürültü”lerini sürdürmüşlerdir.

Öte yandan, Kurultay açılışı ile birlikte Kurultayımıza, Kurultay delegelerine ve TMMOB örgütlülüğüne karşı yürütülen saldırı aynı anda ve örgütlü bir şekilde yalan, yanlış ve iftiralar ile haberleştirilerek hızlıca medyaya servis edilmiştir. Örgütümüzün itibarsızlaştırılmasına yönelik saldırı bilinçli bir şekilde sözlü, yazılı medyada ve internet sitelerinde büyütülmüştür. Medyaya servis edilen yalanların, yanlışların ve iftiraların içerisine sıkıştırılmış “Kadın, Taciz ve TMMOB” kelimeleri, TMMOB düşmanlarının eline tutuşturulmuştur.

TMMOB düşmanı odakların medya aracılığı ile yürüttüğü saldırıya yanıtı 4. Kadın Kurultayı delegeleri, Kurultayın ikinci gününde aldıkları kararla vermişlerdir.

 

TMMOB 4. Kadın Kurultayı kararı:

14 Kasım 2015 Cumartesi günü başladığımız ve halen devam etmekte olan kurultayımızda, demokratik kültürün bir parçası olarak yürüttüğümüz tartışmaların gerek ilk gün, gerekse bugün görsel ve yazılı medyada yer alan;

Örgüt Başkanı Mehmet SOĞANCI’nın konuşmasını tamamlayamadığı,

TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı bitmeden terk etmek zorunda kaldıkları,

Örgüt 2. Başkanı Züber AKGÖL ile Yönetim Kurulu Üyesi Neriman USTA arasındaki devam eden hakaret davasının çarpıtılarak “fiziksel taciz” olarak ifade edildiği;

Kürsünün işgal edildiği,

ve bu benzeri gerçek dışı ifadelerle, yanlış haberleri yapanların tamamını kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekzip ediyoruz.

 

Bilinmesini istediğimiz bir konu da Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Usta ve 2. Başkanımız Züber Akgöl arasında yaşandığı iddia edilen, medyaya çirkince servis edilen “taciz” vb iftiralar üzerinedir. “Fiziksel taciz” iddiası tümüyle yalan olup, Yönetim Kurulu toplantısında yaşanan bir tartışma üzerine Neriman Usta’nın şikayeti ile Züber Akgöl’e karşı açılmış ve halen devam etmekte olan bir “basit hakaret” davası bulunmaktadır. Mahkemede yürümekte olan sürece müdahale etmemek adına, daha önceleri de belirli çevrelerce medyaya çirkince servis edilen bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşmadığımız bilinmelidir. TMMOB, mahkeme sonuçlandıktan sonra bu konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapacaktır.

Vurgulamak istediğimiz bir başka husus da şudur: Birliğimizin kamuoyu nezdindeki saygınlığı, itibarı ve güvenilirliğinin yıpratılması, yara alması için yapılan karalama kampanyasını yürütenler içinde TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinden Elektrik Mühendisleri Odası temsilcisi Neriman Usta ile Şehir Plancıları Odası temsilcisi R. Esra Oğuz’un bulunması ayrıca dikkat çekicidir. Neriman Usta ve R. Esra Oğuz Yönetim Kurulu üyesi olma hasebiyle taşıdıkları sorumlulukları bir kenara bırakarak TMMOB’ye karşı geliştirilen saldırıların ve itibarsızlaştırma kampanyasının içinde yer almışlardır.

Şöyle ki: Kurultaydan iki gün önce R. Esra Oğuz, TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu tarafından oluşturulan resmi e-posta grubumuzda Neriman Usta tarafından yazılan metni paylaşır. Metinde Neriman Usta “Dava sürecinde bana yönelik linç ve yalnızlaştırma çabalarını sürdürüyor TMMOB'deki statükonun sahipleri. TMMOB YK üyeliğine başladığım günden bu yana bana karşı bir mobing de sürüyor. Üstelik her toplantıda” diyor. R. Esra Oğuz da Yönetim Kurulumuzu tümüyle töhmet altında bırakan bu yalan, yanlış ve iftirayı TMMOB Kadın Kurultayına gelecek delegelere TMMOB resmi mail grubundan iletiyor. İşte tam da bu metindir, yapılan provokasyonun başlangıcı. Bu iyi bilinmelidir.

R. Esra Oğuz ayrıca, TMMOB resmi twitter hesabından konu ile ilgili ilk bilgilendirmelerin yapıldığı metinlerin silinmesi için Kurultayda verilen önergenin de baş savunucusu olmuştur. R. Esra Oğuz’un kaldırılmasını istediği metinlerde “TMMOB 4. Kadın Kurultayımız bir grup provokatör tarafından kamuoyuna yalan dolan ve iftiralar ile haberleştirilmiştir. TMMOB 4. Kadın Kurultayı ile ilgili basın yayın organlarında yer alan haberler TMMOB düşmanı bir odak tarafından üretilmiştir. TMMOB düşmanlarının saldırılarına karşı Birliğimiz gerekli cevabı verecektir. Birliğimiz kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacaktır. Emek, barış ve demokrasi güçlerine çağrımız TMMOB'ye yönelik sistemli yürütülen saldırıya, spekülasyonlara itibar etmemeleridir. Paris katliamının hemen ardından iğrenç bir biçimde TMMOB'nin gündem yapılmasını da tarih affetmeyecektir” ifadeleri yer almaktadır.

Sonuç olarak;

Mesleğimizin, meslektaşlarımızın, TMMOB’nin onur ve itibarını sarsıcı çaba, beyan ve yayında bulunan kişiler ile ilgili Birlik düzleminde iç hukukumuzun gerektirdiği bütün adımlar şüphesiz atılacaktır. Ayrıca çölde su bulmuşçasına, TMMOB’ye yönelik saldırı için servis edilmiş haberlerin, doğrulatma ihtiyacı dahi duyulmadan yayınlanmasına yönelik de her türlü hukuksal hakkımız kullanılacaktır.

Çağrıcısı olduğumuz 10 Ekim Mitinginde gerçekleşen katliamının travmasını en ağır yaşayan örgütlerden biri olarak, söz konusu iftira ve karalama kampanyasının yüreğimizdeki yarayı daha da derinleştirdiği bilinmelidir. İsimlerini buradan belirtmek dahi istemediğimiz ve TMMOB’ye saldırmak üzere iktidardan talimat alan basın, yayın kuruluşlarının saldırılarına elbette ki alışkınız. Ancak emek, barış, demokrasi adına varlığını anlamlandıranların karalama kampanyasına ortak olmasını gördük ve üzüldük.

4. Kadın Kurultayımız üzerinden bu yaşatılanlar TMMOB’ye yönelik, doğrudan iktidar çevreleri tarafından güdümlenen akıl almaz itibarsızlaştırma kampanyasının bir parçası değilse eğer, daha şimdiden bu amaca hizmet ettiği açıktır.

Ama bilinmelidir ki TMMOB; örgütümüze ve yöneticilerimize karşı geliştirilen saldırılara karşı kendisini savunabilecek güçte, kararlılıkta ve büyüklükte bir örgüttür.

TMMOB Yürütme Kurulu