TMMOB ADANA İKK: ÇEVRE ORTAK DEĞERİMİZDİR

05.06.2021

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 5 Haziran Dünya Çevre Gününe ilişkin olarka 5 Haziran 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

ÇEVRE ORTAK DEĞERİMİZDİR

Son günlerde yaşadığımız pandemi süreci yaşam alanlarımızda hava kalitesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hava kirliliğinin yoğun yaşandığı kentlerde solunum sistemi rahatsızlıklarının olması da beklenen bir sonuçtur. Bu sorunun çözümüne yönelik daha fazla bütçe ayrılması ve gerekli tedbirlerin alınması ivedi bir ihtiyaçtır.

İklim değişikliğiyle beraber, atmosferik olayların mevsime bağlı olmaksızın zamansız değişimleri, yapılan ve telafisi mümkün olmayan çevresel tahribatlarla birlikte, altyapı sistemleri yetersiz olan ilimizde pek çok soruna neden olmaktadır. Daha önce kullandığımız yeraltı suları kirlenme nedeniyle kullanılmaz hale gelmektedir. Bu nedenle kentin altyapı sistemlerinin sağlıklı hale getirilmesi gerekmektedir.

ÜLKEMİZDE SU KITLIĞI YAŞANABİLİR

Son günlerde yaşadığımız salgın sürecinden korunmanın en önemli unsurunun kişisel hijyen ve temizlik olduğu, bunun sağlanmasında da suyun yaşamsal önemde olduğu görülmüştür.

DSİ verilerine göre ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 1.350 m3‘tür ve Türkiye su azlığı yaşayan bir ülkedir. 2030 yılında ülke nüfusumuzun 100 milyonu bulması öngörülmektedir. Bu durumda kişi başına düşen su miktarı 1100 m3‘e düşecek ve su kıtlığı yaşanabilecektir. Bilinçsizce kullanılan ve kirletilen su kaynaklarımızın son derece sınırlı olduğu unutulmamalıdır.

İklim değişikliğinde en önemli iyileştirici etken; fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve yeşil alanların artırılması olarak özetlenebilir. İlimizde çeşitli zaman dilimlerinde yeşil alan tahribatları sonucunda ağaçların kesilmesi, yeşil alan miktarında azalmaya neden olmuştur. Meydana gelen tahribatlarla birlikte hava kirliliğini önlemede önemli bir yere sahip olan yeşil alanlar azalırken, kirlilikte artmaktadır. Yeşil alanların azalmasına neden olan, insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, ekolojik temele dayanmayan planlama ve uygulamalardan vazgeçilmeli, aynı zamanda insanların hem dinleneceği, hem dolaşacağı kent ormanları yaratılmalıdır.

SIFIR ATIK PROJESİ UYGULANMALIDIR

Son 2 yıldır ağırlıklı olarak basında, sosyal medyada kentimizde atıkların alıcı ortamlara ve boş arazilere gelişigüzel atılarak yakıldığı haberleri yer almıştır. Öncelikle gerek ithal atıkların gerekse yurtiçindeki atıkların yaşam alanlarımız olan kentlerin herhangi bir yerine gelişigüzel atılması, yakılması öncelikle de ithalatı kabul edilemez.  Bu gelişigüzel atılan atıkların çevreyi, doğayı kirleterek doğadaki tüm canlı yaşamının sağlığını olumsuz şekilde etkilediği unutulmamalı; sıfır atık projesi uygulanarak yerinde dönüşüm için çalışmalar yapılmalıdır.

Toprağın erozyonla kaybedilmesi, toprağın çeşitli insan faaliyetleri sonucu kirletilmesi, tahrip edilmesi ve özellikle ilimizde son yıllarda kentleşme, kentsel dönüşüm adı altında çok katlı binaların, verimli tarım arazilerine yapılması tahribatın boyutlarını da görmemizi sağlamaktadır.

Çevre ve canlı yaşamı üzerinde tahribatlar yaratarak ölümcül etkileri olan kirli enerji kaynakları değil, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir.  Enerji konusunda kayıp kaçak oranı azaltılmalı ve kaynakların ve enerjinin kullanımı konusunda tasarruf bilinci geliştirilmelidir.

Tarih boyunca birçok medeniyetin kaderi; ortak değerlerimiz toprak, su, hava ve ormanların tahribata uğraması ile yön değiştirmiştir. Yani ortak değerlerimiz olan toprak, su, hava ve yeşil alanlarımız medeniyetlerin kaderini belirlemiştir. Yaşam alanları; atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık ilkesiyle korunmalıdır.”

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu