TMMOB, ALEV ŞAHİN’E DESTEK AÇIKLAMASINDA BULUNDU

14.11.2018

Kanun Hükmünde Kararname ile işinden atılan Mimar Alev Şahin’e destek veren TMMOB Yöneticileri 14 Kasım 2018 tarihinde Düzce’de bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Selçuk Uluata, Sayman Tores Dinçöz, Yönetim Kurulu üyeleri Cemalettin Küçük, Deniz Kimyon, Onur Kurulu üyesi Züber Akgöl, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu ve Çevre Mühendisleri Odası II. Başkanı Zeyneti Bayri Ünal ile Teknik görevli Eren Şahiner Alev Şahin’e destek ziyaretinde bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Alev Şahin’in KHK ile işinden atılmasına ilişkin burada basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

 

Değerli Arkadaşlar, Değerli Basın Emekçileri

550 bini üzerinde üyesiyle Türkiye’deki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü konumunda bulunan TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri olarak Mimarlar Odamızın üyesi Alev Şahin’e destek olmak için buradayız.

Biliyorsunuz Alev Şahin arkadaşımız 6 yıl boyunca çalıştığı Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti. Alev Şahin 30 Ocak 2017 tarihinden bu yana tam 653 gündür işine geri dönme talebiyle bir direniş sürdürüyor. TMMOB olarak Alev Şahin’in bu haklı mücadelesinin ve işe geri dönme talebinin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında darbe girişiminde bulunan Cemaat yapılanmasıyla etkin mücadele gerekçesiyle ilan edilen ve tam iki yıl devam eden Olağanüstü Hal uygulaması, toplumsal muhalefeti bastırmanın bir aracı olarak kullanıldı.

Baskı, zor ve keyfi uygulamaların hüküm sürdüğü OHAL altında geçen 2 yıl boyunca Anayasa değişikliği gerçekleştirilerek rejim değiştirildi; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri gerçekleştirildi; 35 farklı Kanun Hükmünde Kararnameyle çok sayıda yasal değişiklik yapıldı; yüzlerce kurum ve kuruluş kapatıldı ve bütün bunların yanında 135 binin üzerine kamu çalışanı sorgusuz sualsiz işlerinden atıldı.

Çeşitli illerde kamu görevlisi olarak çalışan, Oda yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz; il, ilçe ve işyeri temsilcilerimiz, akademide görev yapan meslek mensuplarımız ve üyelerimiz bu KHK’lar ile işlerinden ihraç edilmiştir. Tıpkı Alev Şahin gibi, hayatlarını darbecilerle, cemaatlerle, antidemokratik yapılarla mücadele ile geçiren, mesleklerini kamu yararına yürüten bu arkadaşlarımızın mesleklerinden ihraç edilmelerine karşı TMMOB olarak bugüne kadar her düzeyde mücadele ettik. Onlarla dayanışma içerisinde bulunduk.

Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, OHAL rejimi, 2 yıllık uygulamanın ardından geçtiğimiz Temmuz ayında kaldırıldı. OHAL uygulamasının ortadan kalkmış olması, OHAL’i gerektiren şartların ortadan kalktığının en açık ve resmi ifadesidir. Buna rağmen, OHAL döneminde yaşanan hak gaspları ve ihraçlar telafi edilmedi. OHAL Komisyonuna yapılan 125 bin başvurunun üçte biri bile tamamlanmadı. Yarattığı mağduriyetler devam ettiği sürece, OHAL de devam ediyor demektir. Bugün yapılması gereken, OHAL kararları yerine yargı kararlarının uygulanmasıdır.

Ülkemizde 12 Eylül darbesi sonrası yaşanan ihraçlarla ilgili 1989 tarihli Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararında “sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilen memurların, diğer kamu görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerin işlerine son verildiği bölgede sıkıyönetim kalktıktan sonra, kurumlarınca eski görevlerine iade edilmeleri gerektiğini” tartışmaya yer bırakmayacak biçimde ortaya koymuştur.

Danıştay’ın bu kararı, Sıkıyönetim ve OHAL dönemlerinde alınan tüm kararlar ilişkin bağlayıcıdır. Bunun anlamı, OHAL döneminde alınan kararların da yürürlükten kalktığı, hukuksuz biçimde ihraç edilen ve haklarında kamu görevinden yasaklı olmalarını gerektirecek bir ceza verilmeyen herkesin görevlerine iade edilmesi gerektiğidir.

Siyasal rejim tümüyle değiştirilmiş, devletin idari yapılanmasını baştan aşağı Cumhurbaşkanına bağlanmış olsa da, OHAL’in sürekli kılınmak istenmesi ve sonuçlarının devam etmesi, siyasal iktidarın hiçbir biçimde hukuka ve anayasaya bağlı kalmak istemediğinin en açık ifadesidir. Bu durum kabul edilemez.

Değerli Arkadaşlar,

Buradan bir kez daha kamuoyuna ve yetkililere seslenmek istiyorum. Ülkemizin ihtiyacı olan OHAL’in süreklileştirilmesi değil, demokrasi ve özgürlüklerin sınırlarının genişletilerek, OHAL ve KHK rejimi ile yaratılan hak gasplarının ortadan kaldırılmasıdır.

Asılsız iddialarla, idari kararlarla, kişisel hınçla, haklarında hiçbir yargı kararı olmadan ihraç edilen tüm arkadaşlarımız derhal görevlerine iade edilmeli, yaşadıkları kayıplar telafi edilmelidir.

Emeğine, alın terine ve işine sahip çıkmak için 653 gündür mücadele eden, defalarca gözaltına alınmasına rağmen yılmayan Alev Şahin arkadaşımıza destek ve dayanışma duygularımızı bir kez daha iletiyorum. Emeğin, barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin ülkesinde yaşama mücadelemizde hepimize başarılar diliyorum.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, Yaşasın TMMOB!