TMMOB ANKARA İKK: HİÇBİR İŞ CİNAYETİ KADER DEĞİLDİR!

10.01.2020

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Havelsan'a ait Ankara'daki inşaatta, İş Güvenliği Uzmanı Yüksel Erdoğan Alayoğlu’nun 7 Ocak Salı günü inşaattan düşerek yaşamını yitirmesi üzerine 10 Ocak 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

HİÇBİR İŞ CİNAYETİ KADER DEĞİLDİR!

7 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00 sularında Havelsan'a ait Ankara'daki inşaatta inşaat mühendisi, meslektaşımız, İş Güvenliği Uzmanı Yüksel Erdoğan Alayoğlu, inşaattan düşerek yaşamını yitirdi. İş cinayetinde yitirdiğimiz üyemizi saygıyla anıyor, ailesinin ve dostlarının acısını paylaşıyoruz.

Ülkemizde iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden emekçilerin, meslektaşlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır; meslektaşımız Alayoğlu da iş cinayeti kurbanı olmuştur. Yaşanan bu iş cinayeti üzerine il koordinasyon kurulumuz tarafından oluşturulan heyet gerekli teknik araştırma ve incelemeleri yapmak üzere inşaat sahasına gitmiş ancak heyetimizin yapmak istediği inceleme YDA İnş. San. Ve Tic. A.Ş. yetkilileri tarafından engellenmiştir.

Emekçiler, güvenlik önlemleri yeterli alınmadığı ve önleyici çalışmalar yapılmadığı için yaşanan kazalarda yaşamlarını kaybetmektedir. Yüksekte çalışan bir emekçinin, önleyici ekipmanlar ile çalışması durumunda zarar görmesi imkânsıza yakın bir olasılıktır.

Yaşanan iş cinayetlerinde, işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıklar doğrudan sorumludur. Çünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. Bu alana ilişkin göstergeler temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin en önemli göstergelerin başında gelmektedir. 

Bu alana dair işveren ve iktidarın sorumlulukları, mühendislere ve iş güvenliği uzmanlarının üzerine yıkılamaz. Gerekli önleyici çalışmalar yapılmalı, önlemler alınmalı ve bu önlemlerin denetimi yapılmalıdır. Ancak yaşanan iş kazaları ve cinayetleri ile ortaya çıkmaktadır ki, ilgili Bakanlıkların ve kurumların aldıkları kararlar ve önlemler yetersizdir.

Bir tek emekçinin dahi kaza geçirmemesi, bir tek emekçinin dahi yaşamını kaybetmemesi için bu alan emek ve meslek örgütlerinin, sendikaların ve üniversitelerin iş birliği ile kamusal denetime açılmalıdır. İş kazaları kader değildir. İş kazalarının, meslek hastalıklarının işin doğal bir sonucu olarak görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır. Sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışmak her çalışanın hakkıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olmanın sorumluluk ve bilinciyle, iş cinayetlerinin önlenebilir olduğunu bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyor ve meslektaşımız Yüksel Erdoğan Alayoğlu’nun ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.

 

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU