TMMOB DENİZLİ İKK: 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN

03.09.2021

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN

Dünyanın en kanlı savaşı olarak nitelendirilen İkinci Dünya savaşı Nazilerin Polonya’yı işgal etmesiyle 1 Eylül 1939'da başladı. Ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. Mayıs 1945‘te son buldu. İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi.

82. Yılında, aynı acılar bir daha yaşanmasın diye, savaşlar dursun diye, silahlar sussun diye bir kez daha 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutluyoruz.

Barış her şeyden önce bir yaşam hakkıdır. Her türlü ayrımcılığın, şiddetin, savaşın ve baskının olmadığı bir dünya demektir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan yaşam hakkının korunması demektir. Dünyanın birçok yerinde mazlum halklara karşı zor kullanımı, yaşanmakta olan çatışmalar ve savaşlar insanlığın geleceğini tehdit etmektedir ve insanın en temel evrensel hakkı olan "yaşama hakkı"nı elinden almaktadır. Küresel eşitsizliğin yarattığı yoksulluk, yoksulluğun getirdiği açlık, açlığa eklenen savaş ve çatışmalar, bugünün dünyasında olağan bir durum olarak görülmektedir. Kapitalist küreselleşmenin geldiği boyut budur.

Dünyanın neresinde bir savaş yaşanıyorsa, orada daima emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin izlerine rastlıyoruz. Emperyalist güçlerin tüm dünya halklarına ve doğaya karşı yürüttükleri bu savaş dünyayı tahakküm altına alma hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusu yaşadığımız savaşların, şiddetin ve yıkımın en büyük nedenidir. Yaşanan bu savaşlara ve şiddete dur diyebilmenin ilk adımı, emperyalizme dur diyebilmekten geçmektedir. Günümüzde dünya barışını yok eden en önemli tehdit emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin diktatörlük hevesleri yağmacılık ve talan politikalarıdır.

Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı açlık, yoksulluk, şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini savaş alanı, özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere herkesi savaşın hedefi haline getiriyor.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak bizler, yayılmacı ve teslimiyetçi bir dış politika izlemeyen, savaşa, işgale ve talana ortak olmayan, demokratik, sosyal hukuk devleti niteliğine sahip, kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, eşit haklara sahip yurttaşlar olarak yaşayabileceğimiz, ülkemizin ve toplumumuzun bir daha savaş ve şiddeti yaşamaması için öncelikle demokratikleşmeye yönelik çözümlerin benimsendiği, bağımsız, demokratik ve barış içinde bir Türkiye istiyoruz.

Yüreği dostluk, kardeşlik ve barıştan yana atan tüm insanların; eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağı bir dünyayı inşa etmenin yolundaki engelleri aşmak, yaşamak ve yaşatmak için; tüm insanlığın ‘BARIŞ’ diye haykıracağı zaman diliminin hemen bu gün olması, savaşsız, sömürüsüz bir dünyanın kurulması için, Mustafa Kemal Atatürk’ün  ‘YURTTA SULH, CİHANDA SULH.’ söyleminin acil hayata geçmesi için;

YAŞASIN BARIŞ diyoruz…

Mehmet AKKÖSE

TMMOB Denizli İKK