TMMOB KOCAELİ İKK: GENÇLERİMİZ SOKATAYSA, BİZE DE UYKU YOK. ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİN BARINMA SORUNU ÇÖZÜLSÜN…

23.09.2021

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu üniversite gençliğinin en büyük sorunlarından biri olan barınma üzerine 23 Eylül 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

GENÇLERİMİZ SOKATAYSA, BİZE DE UYKU YOK. ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİN BARINMA SORUNU ÇÖZÜLSÜN…

Yurt kapasitelerinin yetersizliği, özel yurt fiyatları ve ev kiralarının yüksek oluşu üniversite gençliğinin en büyük sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ülkemizde, Covid-19 salgını sonrası okulların tekrar açılması ile birlikte gerçek enflasyonun açıklanan resmi rakamlardan çok daha yüksek olması sebebiyle her alanda olan artışlara ek olarak yurt ve kira fiyatlarında da akıl almaz artışlar yaşanmıştır. Her alanı rant aracı olarak gören iktidar ve yandaşları temel hak ve özgürlüklerin engellenmesinin birincil derecede sorumlusudur.

Halkın işsizlikle boğuştuğu, çalışanların çoğunluğunun asgari ücrete mahkum bırakıldığı, esnek ve güvencesiz çalışmanın tümden meşrulaştırıldığı bir dönemden vatandaşlarımız diğer temel ihtiyaçlarının yanında artık barınma hakkına da ulaşamamaktadır. Yoksulluğu, geniş sınıf ve sosyal katmanların en büyük sorununu görmezden gelenler bugün üniversiteye giden çocuklarımızın başlarını sokacakları bir yer dahi bulamamalarının sorumluları, ülkeyi geçmişten bugüne yöneten tüm iktidarlardır. Okullar 1,5 yıldır kapalıyken ve açılacağı tarih belliyken, okulların ihtiyaçlarını tespit etmeyen, ihtiyaçları gidermeyen ve planlama yapmayan tüm kurumlar bugün sokakta yatmak zorunda bırakılan gençlerimizin yaşadıklarından sorumludur.

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından, az öğrenciye sağlanabilen “burs imkanı” dışında kalan öğrenciler geçinebilmek için “kredi” adı altında borçlandırılmaktadır. İş insanlarının, yandaş firmaların silinen milyonlarca lira vergisinin karşısında gençlerimiz üniversitelerden borçlarla mezun olmaktadır.  650 TL olan kredi/burs bedelinin, günün yaşam şartlarında ne yol masrafının ne barınma ihtiyacının ne de gıda ihtiyacının çözümü olamayacağı ortadadır. Saraylardan tasarruf çağrısında bulunan, hiçbir şeye yetmeyen burs/kredi miktarları ile övünenler halkın, gençlerin yaşadıkları sorunlardan bihaber olduklarını ortaya koymuştur. Yurt ücretlerinin aylık yaklaşık 1.500-4.000 TL, 1+0 odaların 1.200 TL’nin altında olmadığı bir ekonomik dönemde KYK’nın az sayıda öğrenciye verdiği 650 TL burs hiçbir derde deva olamaz. Olsa olsa bu sadece bir kandırmaca, göz boyama olabilir.

Yıllardır çözül(e)meyen barınma sorunu, milyonlarca dolara yapılan ABD’deki Türk Evi, saraylar, yazlıklar iktidarın siyasal tercihlerini ortaya koymaktadır. Devlet yurtlarının yetersizliği ve ev kiralarındaki artış öğrencileri “daha ucuz” olan tarikat ve cemaat yurtlarına mahkum etmektedir. Maalesef elimizde belediyeler ya da Merkezi kamu kurumları tarafından Özellikle de Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yeni bir yurt yapılmamışken ya da mevcut yurtların kapasiteleri arttırılmamışken tarikat cemaat ya da çeşitli derneklere ait olan yurtlara dair Belediyelerde çeşitli imar durumu değişiklikleri ile kapasite artırımlarına gittikleri kamuoyunca bilinmektedir. Bu durum iktidarın üniversite öğrencilerinin barınma hakkını nasıl yaklaştığının açık bir göstergesisdir. Bir taraftan ticari alana dönüşen barınma ihtiyacı, tarikat ve cemaat yurtları ile aynı zamanda siyasal İslamın örgütlenme aracına dönüştürülmüştür. Devlet yurdu açmak yerine devletin imkanları ile açılan yurtları tarikat ve cemaatlere peşkeş çeken iktidar ve belediyeleri ise yaşananların baş sorumlusu halindedir.

Öğrencilerin barınma sorunlarının çözümü kamusal yaklaşımlarla yapılacak yurt ve konut planlamalarıdır.

  • Yurt kapasiteleri arttırılmalı, yurtların yaşam standartları yükseltilmelidir.
  • Özel yurtlar ile tarikat ve cemaatlere ait yurtlar devlete devredilerek, öğrencilerin barınma haklarının ticari bir yarış ve siyasal İslam örgütlenme aracı olmaktan kurtarılmalıdır.
  • Yurtlar ücretsiz olmalıdır.
  • Ulaşım ücretlerindeki zamlar geri çekilmeli, öğrenciler ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanmalıdır.
  • Kira düzenlemeleri ile yüksek kira bedelleri düzenlenmeli ve kira artış bedelleri kontrol edilmelidir.

 

Dün Demokratik, Özerk Ve Bilimsel Eğitim mücadelesi veren, bugün “Barınamıyoruz!” diyerek barınma hakları için sokaklarda, parklarda sabahlamak zorunda bırakılan, taleplerini dile getiren tüm gençlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz!

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu(İKK) Sekreteri