TMMOB MARDİN İKK: ÖZERK DEMOKRATİK MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ MÜCADELEMİZ SÜRECEK

19.05.2020

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, iktidarın meslek örgütlerine müdahale açıklamalarına karşı 18 Mayıs 2020 tarihinde “Özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzden yana olan mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi.

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanın meslek odalarını hedef alması demokrasi ile bağdaşmadığı belirtilerek, “Ülkemizden, kamu yararı uygulamalarından, özerk demokratik mesleki örgütlülüğümüzden yana olan mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” dedi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, TTB, TBB ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir. Yine öncelikle belirtmek isteriz ki bu Anayasal kuruluşlar; ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynakları, kentleri, çevresi, doğası, suyu, toprağı, tarımı, peyzajı, yapıları, gıdası, ulaşımı, enerjisi, iletişim altyapısı, madenleri, malzemeleri, sanayisi, bilişim uygulamaları vb. tüm alanlarda korumaya çalıştıkları kamu-toplum yararı ölçütünün tasfiyesi ve her toplumsal alanın bilimsel, hukuksal, sıhhi normlardan arındırılması için hedefe konulmuştur.”

Meslek odalarının özerk kamu kurumu niteliğinde olduğu ve bununla ilgili yasalar işaret edilen açıklamada, “Tekrar tekrar gündeme getirilen mevzuat değişikliği girişimleri, iktidar uygulamalarında sıklıkla görüldüğü üzere hukuk, Anayasa ve demokrasi dışılığa dayanmakta; idari, hukuksal ve toplumsal normlara güveni azaltarak keyfiyet ve zorbalığa daha fazla kapı aralamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil; evrensel normları demokratik bir şekilde benimsenmesi gerektiğini belirtilen açıklamada şunlar dile getirildi:

“Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir. Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz. Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe olan inancımız tamdır. Bu nedenle; eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik, güvenceli çalışma yaşamı olmazsa olmazlarımızdır. Ayrıca sosyal hukuk devleti, planlama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet ve kamusal denetime yönelik mücadelemiz her koşulda sürdürülecektir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline gelmesini eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz. Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir.”

TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak; Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılıklarının süreceği belirtilen açıklamada, “Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz” denildi.  

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu