TMMOB YÖNETİM KURULU HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI

19.01.2018

EMO Üyesi Tufan Teziş tarafından, bazı delegelerin EMO Olağanüstü Genel Kurul talebiyle ilgili yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığı gerekçesiyle TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bulunduğu suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun oluşmadığına ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Başsavcılığın kararında TMMOB’nin mahkeme kararına göre gerekli işlemleri yaptığı, isnat edilen suç unsurunun oluşmadığı kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, EMO Üyesi Tufan Teziş`in 5 Ekim 2017 tarihli dilekçesiyle yaptığı başvuruyu 27 Aralık 2017 tarihinde sonuçlandırdı ve "kovuşturmaya yer olmadığına" ilişkin karar tebliğ edildi. Suç duyurusunda ileri sürülen EMO`nun olağanüstü genel kurul toplamasına yönelik talebe ilişkin TMMOB`nin verdiği karar hakkındaki yürütmeyi durdurma kararına uyulmamasına ilişkin iddiayı yerinde görmeyen Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. TMMOB`nin mahkeme kararına göre gerekli işlemleri yaptığını saptayan Savcılık kararında; TMMOB`nin; "EMO Yönetim Kurulu`nun olağanüstü genel kurul başvurularının reddi yönündeki kararının haklı nedenlere dayandığı, bununla birlikte olağanüstü genel kurul kabulünün ise haklı ve inandırıcı nedenlere dayanmadığı" gerekçesiyle başvurunun esastan reddine karar verdiği aktarıldı. Böylece mahkemenin kararının gereğinin yerine getirildiği, ancak sonucun müştekinin istediği gibi gerçekleşmediği belirtilen Savcılık kararında isnat edilen suç unsurunun oluşmadığı vurgulandı.