TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN TTB'NİN BEYAZ NÖBET EYLEMİNE DESTEK

04.02.2022

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yönetim kurulu üyelerimiz ve birliğimize bağlı odaların başkanları, Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık sisteminin sorunlarının çözümü, sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının korunması talebiyle başlattıkları Beyaz Nöbet eylemini 3 Şubat 2022 tarihinde ziyaret ederek eyleme destek verdi.