TMMOB YÜRÜYÜŞÜNDE 2. GÜN

11.02.2015

TMMOB üyelerinin TMMOB Yasası değişikliğine karşı Ankara’ya yürüyüşü sürüyor. 11 Şubat 2015 Çarşamba günü yürüyüş kollarımız Tekirdağ, Aydın, Denizli, Gaziantep, Mardin, Rize, Trabzon ve Bursa’daydı.

Yürüyüşün 2. günü yapılan basın açıklamasının metni şöyle:

ÜLKEMİZE, HALKIMIZA, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ANKARA’YA YÜRÜYORUZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’ye bağlı 24 Odanın yüzlerce biriminden temsilcilerin dün Türkiye’nin dört bir tarafından, altı ana kol üzerinden başlattığı Ankara yürüyüşümüzün ikinci günündeyiz.

Ankara’ya, AKP iktidarının TMMOB Yasası ile imar, iskan,  kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında yapmayı planladığı rant amaçlı değişiklikleri protesto etmeye, örgütsel birliğimizi ve mücadele kararlılığımızı pekiştirmeye, 14 Şubat’ta Ankara’da toplanacak olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda buluşmaya gidiyoruz.

AKP iktidarının rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana “dur” demek için yürüyoruz.

Kentlerin yaşanabilir planlı ve sağlıklı hale gelmesi, ormanlarımızın, tarım arazilerimizin, köylerimizin, meralarımızın, kıyılarımızın, suyumuzun, derelerimizin, bütün doğal çevremizin korunması ve ranta açılmaması için yürüyoruz.

Koruma altındaki milli parklarımızın, kamuya ait yeşil alanların, tarihi değerlerimizin, hatta mezarlıkların bile talan edilerek özel işletmelere açılmasına izin vermemek için yürüyoruz. 

Yargı kararlarını yok sayan, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu arazileri ve yeşil alanlar üzerindeki kaçak yapıların affedilmesine karşı çıkmak için yürüyoruz.

Tarımsal üretim alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele için yürüyoruz.  

“Kentsel-kırsal dönüşüm”, “afet alanlarında” veya “riskli alanlarda dönüşüm” görünümü altında kamunun ve halkımızın birikimlerinin imar transferine, hak ve varlıklarının borsalarda heder edilmesine, gasp edilmesine karşı durmak için yürüyoruz.   

Yerel yönetimlerin yetkilerini siyasi iktidara aktaran ve yurttaşların oylarını çöpe atan rantçı keyfiyeti kabul etmediğimiz için yürüyoruz.  

Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan politikalara karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve insanca yaşamı savunduğumuz için yürüyoruz. 

Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı mücadele için yürüyoruz.

Mühendislik mimarlık, planlama alanlarında taşeronlaşmaya ve tekelleşmeye hayır demek için yürüyoruz.

Serbest çalışan mimar, mühendis, plancıların haksız rekabete ve işsizliğe sürüklenmesini kabul etmediğimiz için yürüyoruz.

AKP iktidarının rant projeleri önünde engel olarak gördüğü örgütümüzü parçalayıp, işlevsizleştirme projesini boşa çıkarmak için yürüyoruz.

Taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, grev yasaklarına karşı direnen işçilerle, kamu çalışanları ile dayanışma için yürüyoruz.

Ülkemizi gericiliğin dogmatizmiyle ortaçağ karanlığına döndürmek isteyenlere, vahşi kapitalizmin kar hırsıyla tüm insani değerleri yok etmek isteyenlere karşı, aydınlığa taşımak için yürüyoruz.

Emekten, halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçleri, yürüyüş kollarımıza destek vermeye, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz.

 

 

11 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA

TEKİRDAĞ

16.30 MİMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI

AYDIN

12.30 YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMASI

DENİZLİ

16.00 BAYRAM YERİ MEYDANA BASIN AÇIKLAMASI
17.30 MMO ŞUBEDE FORUM

GAZİANTEP

12.30 MİMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI

MALATYA

 

MARDİN

12.00 İMO'DAN KARAYOLLARI PARKINA YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI

RİZE, TRABZON

10.30 RİZE BASIN AÇIKLAMASI VE YÜRÜYÜŞ
14.00 TRABZON'DA YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI
17.00 TRABZON İKK VE TOPLUMSAL MUHALEFET ÖRGÜTLERİYLE BİLGİ PAYLAŞIMI / YAZILI GÖRSEL YEREL MEDYAYLA BULUŞMA

BURSA

10.00 BAOB'DA KAHVALTILI TOPLANTI

13.00 NİLÜFER'DE HALK BULUŞMASI               

15.00 PANAYIR'DA HALK BULUŞMASI               

17.00 EMEK-MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE KESK'DE BULUŞMA,                   19.00 SETBAŞI MAHFEL'DE TOPLANMA HEYKEL'E MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ, BASIN AÇIKLAMASI VE FORUM