TUNCELİ İKK GEZİ'YE, EMEĞİMİZE VE MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

17.06.2022

TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu tarafından, TMMOB Yönetim Kurulu Emin Koramaz'ın katılımıyla 16 Haziran 2022 tarihinde Tunceli Belediyesi Konferans Salonu'nda  "Gezi'ye, Mesleğimize ve Emeğimize Sahip Çıkıyoruz" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, gerçekleştirdiği gündem ve meslek değerlendirmelerinin ardından TMMOB'nin temel taleplerini şöyle sıraladı

"Ülkemizin geleceğini kurtarabilmek, daha iyi koşullarda yaşayabilmek ve çocuklarımızın geleceğini güvenceye alabilmek için mücadelemizi ortaklaştırmak ve büyütmek zorundayız.

Bizler, bu ülkenin imarından sanayiine, tarımından enerjisine kadar tüm süreçlerinde yer alan, hayatı yaşanabilir kılan mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak, acil taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz:

  1. Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden olan işsizlik sorunu derhal çözülmelidir.
  2. Tüm meslektaşlarımıza güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
  3. SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının “Asgari Ücret Denetim Protokolü” ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.
  4. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı artırılmalıdır.
  5. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir, ek göstergeler 4800-6400 aralığına yükseltilmelidir.
  6. KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir
  7. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale gelmesi için tüm alanlarda kamucu politikalar benimsenmelidir.
  8. Ülkemizin doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım alanlarını ve tarihi mirasını yağmalamayı amaçlayan tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.
  9. Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunludur, serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir.
  10. Gezi Tutsakları bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır."