TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUM ANALİZİNİ AKADEMİSYENLERLE PAYLAŞTIK

23.10.2018

TMMOB Eğitim Sempozyumu kapsamında, ülkemizdeki teknik eğitimin mevcut durumunu ve tarihsel seyrini içeren "Türkiye’de Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum Analizi" ülkemizde bulunan Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı bölümü akademisyenleri ile paylaşıldı.

Meslek disiplinlerimizin eğitimine ilişkin fikir ve önerilerimizi geniş kesimlerle paylaşabilmek için paylaşılan analizde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzalı takdim yazısı şöyle:

"Sayın İlgili,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), üniversitelerimizin ve teknik eğitimin verildiği mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinin durumunu yakından takip etmektedir

Birliğimiz, üniversite eğitiminin içeriği, niteliği, staj sorunu, yabancı dilde eğitim sorunu, yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde çalışma koşulları, denklik ve yeterlilik, uzaktan eğitim, mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam ve işsizlik sorunu konularındaki görüşlerini, çözüm önerileri ile birlikte gerek kamuoyu ve ilgili kurumlar ile paylaşmaktadır.

Ülkemizde, eğitimin köklü, yapısal ve sorunları olduğu bilinmekteyken eğitici kadrosu, fiziki imkânları, derslik ve laboratuvarları yetersiz okullarımızın çoğalması mevcut sorunların derinleşmesine yol açmaktadır.

Ülkemizin öğrenmeyi öğrenmiş, araştıran, bilgi üreten, yabancı dil bilen, teknolojiyi kullanabilen, sosyal bilimlere açık, çevresini sorgulayan yaratıcı, üretken, toplumla bütünleşen, yerel değerleri göz ardı etmeyen, etik değerlere sahip, meslek örgütüne ve örgütlenmesine inanan, ülke ve meslek sorunlarına duyarlı mühendis, mimar ve şehir plancılarına ihtiyacı vardır.

Yazımız ekinde sizlere, TMMOB Eğitim Sempozyumu kapsamında, ülkemizdeki teknik eğitimin mevcut durumunu ve tarihsel seyrini, teknolojik ve politik gelişimlerin eğitime etkilerini, üniversite ve kontenjan sayılarındaki değişimin sebep olduğu yıkımı, akademik personelin sayı ve nitelik sorunlarını, derslik ve laboratuvar gibi fiziksel altyapı sorunlarını, staj sorununu, lisansüstü eğitimin sorunlarını, dünyada yaşanılan yenilikleri ve yaklaşımları göz önüne çıkarmak ve tartışmak için hazırlamış olduğumuz “Türkiye’de Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum Analizi” başlıklı raporumuzu iletiyoruz.

Raporda ayrıca, yükseköğrenimde ar-ge faaliyetleri için üniversitelere ulusal gelirden ayrılan kaynak sorunu, üniversitelerde özerklik sorunu, öğretim elemanlarının ifade özgürlüğü ve  karar süreçlerine katılım sorunları, akademik yönetici atama sorunları, yeni üniversite açılması için gerekli asgari koşulların yetersizliği ile mezuniyet sonrasında denklik ve yeterlilik sorunları, iş bulma sorunu, meslek içi ve yaşam boyu eğitim ve benzeri konularda TMMOB’nin değerlendirmelerine ve çözüm önerilerine de yer verilmiştir.

Birliğimizin bu konu özelinde yapacağı çalışmalarda, konunun birinci dereceden muhatabı olan siz değerli akademisyenlerimizin ilgi ve desteği önem taşımaktadır.

Saygılarımızı sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz."
 
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkan