İKK Haberleri

İKK Haberleri
28.02.2019

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 27 Şubat 2019 tarihinde Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinde bir basın açıklaması yaparak yerel seçim öncesi yaşanan sorunlara dikkat çekti.

İKK Haberleri
22.02.2019

TMMOB Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Koordinasyon Kurullarının aralarında olduğu Trakya Platformu Bileşenleri 7 Şubat 2019 tarihinde üç ilde eş zamanlı ortak basın açıklamaları gerçekleştirerek kömüre dayalı termik santrallar konusunda 2013 yılında açılan yürütmeyi durdurma ve iptal davaları ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin verdiği karara ilişkin bilgilendirme yaptılar.

İKK Haberleri
18.02.2019

TMMOB ve TTB Adana Bileşenleri 18 Şubat 2019 tarihinde Adana Tabip Odasında bir araya gelerek TMMOB ve TTB'nin Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan “Ulusal Beslenme Konseyi”ne önce dahil edilip sonra çıkarılmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
18.02.2019

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 15 Şubat 2019 tarihinde Adana Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde  “Yerel Yönetimlerde Katılımcılık” paneli düzenledi.

İKK Haberleri
07.02.2019

TMMOB İstanbul İl Koordinason Kurulu, kentsel dönüşüme sokulmak istenen Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesinde, mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda teknik incelemelerde bulunarak bölgenin "Asbest Değerlendirme Envanteri Raporu"nu hazırladı. Hazırlanan rapor ve bölge sorunlarına dair tespitler 7 Şubat 2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı.

İKK Haberleri
05.02.2019

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Dr. Bülent Şık'ın Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve Türkiye’de kanser vakalarının sık görüldüğü bölgelerde bulunan kanser yapıcı kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projeye ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaştığı için açılan davada 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına ilişkin 5 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
31.01.2019

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Bilkent Şehir Hastanesi inşaatında yaşanan olaylarla ilgili  31 Ocak 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
18.01.2019

TMMOB Ankara İKK, Ankara Siteler’de 16 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 18 Ocak 2018 tarihinde bir basın açıklaması yayımladı. 

 

İKK Haberleri
14.01.2019

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 10 Ocak 2019 tarihinde Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde bir basın açıklaması yaparak iş cinayetlerine değindi.

İKK Haberleri
31.12.2018

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından İmar Affı'nın 6 ay daha uzatılmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.