İKK Haberleri

İKK Haberleri
09.05.2019

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Antalya Barosu, Antalya Tabip Odası, DİSK Antalya Birimi ve KESK Antalya Birimi 9 Mayıs 2019 tarihinde bir araya gelerek ortak basın açıklamalarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını kınadılar.

İKK Haberleri
09.05.2019

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu, Muğla Barosu, Muğla Tabip Odası, DİSK Muğla Birimi ve KESK Muğla Birimi 8 Mayıs 2019 tarihinde bir araya gelerek ortak basın açıklamalarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını kınadılar.

İKK Haberleri
08.05.2019

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Barosu, Adana Tabip Odası, DİSK Adana Birimi ve KESK Adana Birimi 7 Mayıs 2019 tarihinde Adana Tabip Odasında bir araya gelerek ortak basın açıklamalarıyla TTB Merkez Komistesi üyelerinin "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı açıklamaları nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdiler.

İKK Haberleri
08.05.2019

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Bursa Birimi ve KESK Bursa Birimi 8 Mayıs 2019 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak TTB'nin "Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur" açıklaması üzerine haklarında verilen yargı kararını kınadılar.

İKK Haberleri
08.05.2019

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Barosu, Adana Tabip Odası, DİSK Adana Birimi ve KESK Adana Birimi 8 Mayıs 2019 tarihinde Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek YSK'nın 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesiyle ilgili ortak bir basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
08.05.2019

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararı üzerine 7 Mayıs 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
07.05.2019

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin 7 Mayıs 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
06.05.2019

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, SES Ankara Şube, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 4 Mayıs 2019 tarihinde 13.30'da bir basın toplantısı düzenleyerek "TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ONURUMUZDUR" diyerek; TTB'nin "Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur" açıklaması hususunda haklarında verilen karara tepki gösterdiler.

İKK Haberleri
24.04.2019

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından 27 Nisan 2019 cumartesi günü Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY’ın konuk olduğu “Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti“ başlıklı atölye çalışması gerçekleştirildi.

İKK Haberleri
19.04.2019

TMMOB Ankara İKK, KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Ankara Tabip Odası, Birleşik Kamu İş ve Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs mitingine çağrı yaptı.