TMMOB BATMAN İKK: ESENTEPE YEŞİL ALAN OLARAK KORUNMALIDIR

07.03.2018

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu, 7 Mart 2018 tarihinde Esentepe kentsel kamusal rekreasyon alanı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

ESENTEPE YEŞİL ALAN OLARAK KORUNMALIDIR

İlimiz Tilmerç mevkiinde bulunan, Esentepe kentsel kamusal rekreasyon alanı ile ilgili yıllardır sürmekte olan tartışmalar bir türlü sonuçlandırılmamıştır. Daha öncesinde dava konusu olan bu alan ile ilgili belediyenin açmış olduğu dava, belediye lehine kentsel kamusal rekreasyon alanı olarak kalması yönünde karara bağlanmış ancak milli emlak tarafından temyiz davası sürecinde iken bahse konu alan üzerinde cami projesi tartışmaları başlamıştır. Bu süreçte kayyum atanan Batman Belediyesi davadan vazgeçmiş ve sürecin önünü açmıştır. Plan değişikliği ile 159 bin M2’lik alanın tamamı ibadet tesisi alanı olarak karara bağlanmış olup 19 Şubat 2018 tarihinde karar askıya çıkarılmıştır.

  •  Söz konusu alan mevcut durumda park, spor sağlık alanları iken bu plan değişikliği ile 159 bin M2’lik alanın tamamının ibadet tesisi alanı olarak değiştirilmesi,
  •  Kaldırılan park, spor, sağlık alanlarına eşdeğer alan olarak gösterilen alanların hizmet etki alanı dışında, plansız ve uygun olmayan yerlerden karşılanması,
  •  Konumlanma olarak caminin alan içerisindeki en tepe noktaya konumlanmasının ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik açısından doğru olmadığı,
  •  Hava mania planına göre yapılaşmaya uygun olmayan alana plana aykırı yapılaşma kararının alınması
  •  Plan çalışması devam eden ve kararı askıda olan alan içerisinde hafriyat ve inşai çalışmaların devam etmesi

gibi karşı çıktığımız durumlar mevzuata, planlama esaslarına ve uygulama ilkelerine aykırı durumdadır. Oysa;

  1.  Yapımı planlanan cami ve taziye evi projeleri için 12 bin M2’lik alan yeterli olabilecekken 159 bin M2’lik alanın tamamının ibadet tesisi alanına dönüştürülmesi ve tahsisi ile amaçlanan şeyin ne olduğu kamu ile paylaşılması gerekmektedir. Bizce bu kararın hiçbir suretle kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır.
  2.  Caminin arazi kotunun en yüksek olduğu yere konumlanması, hizmet etki alanındaki nüfusun bu alana ulaşamayacağı, erişemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu tür ibadet alanlarının yer seçimi, planlama mevzuat hükümleri ve kullanım kolaylığı açısından ibadet anlayışına ters düşmektedir. Bunun yerine bu alanların “eski devlet hastanesi” yerleşkesine konumlanması hem mevcut ağaçların korunması hem de ulaşılabilirlik-erişilebilirlik açısından en doğru karar olacağına inanmaktayız.
  3.  Batman Belediyesi’nin daha önce bu alanla ilgili hazırlatmış olduğu rekreasyon projesinin yeniden gündeme alınması ve Batman’ın simgesi olan Esentepe’nin yeşil alan olarak korunması gerektiğini düşünmekteyiz.
  4. Batman halkı kendi kenti ve yaşam alanları ile ilgili karar alma hakkını hiçbir suretle başkalarına bırakmayacaktır. Bu husus ile ilgili hiçbir kamuoyu çalışması yapılmadan üstenci bir yaklaşımla alınan kararlara Batman halkının ve biz sivil toplum örgütlerinin kamu yararı çerçevesinde yaklaşımı ve tavrı nettir.
  5. TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu olarak kentimiz ile ilgili alınan ve alınacak olan her türlü kararın hukuki ve kamu yararı çerçevesinde takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

 

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu