SGK İçin Dilekçe Örneği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

2012 yılında Kurumunuz ile Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasında imzalanan,  ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK’ya iletilen asgari ücretin altında olmaması için gerekli tedbirlerin alınması ile düşük ücretli ve kayıt dışı çalıştırılmanın önlenebilmesine olanak tanıyan protokolün kurumunuz tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Sosyal güvenlik, toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. Bu fesih, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının kazanılmış haklarının ellerinden alınması anlamını taşımaktadır. Kurumunuzun gerçekleştirdiği tek taraflı fesih ile piyasa tarafından belirlenmiş düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilerek reel ücret yerine asgari ücret üzerinden prim yatırılabileceği için geleceğim karartılacak, emeklilik haklarım gasp edilecektir.

Ayrıca protokolün feshi nedeniyle eksik prim bildirimlerinden dolayı ülkemiz gelir kaybına uğratılacaktır. TMMOB ile imzalanan protokole konu olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100. maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 13. ve 14. maddeleri halen yürürlüktedir.

Bu nedenlerle, Kurumunuz tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilen protokol fesih işleminin geri alınmasını ve gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının uğradığı/uğrayacağı hak kayıplarının bir an önce giderilmesini talep ediyorum.

Saygılarımla,

 

Ad Soyad
Meslek

 

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Makamı

FAKS: 0 312 432 48 75

E-POSTA: [email protected]