Sonuç Bildirgeleri

Sonuç Bildirgeleri
29.12.2017

22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu sonuç bildirgesi yayınlandı.

Sonuç Bildirgeleri
25.12.2017

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Makina Mühendisleri Odası tarafından, 8-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda yirmibirincisi gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi 2017’nin sonuç bildirisi yayınlandı.

Sonuç Bildirgeleri
21.12.2017

25-26 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara`da düzenlenen TMMOB 5. Kadın Kurultayı`nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç Bildirgeleri
06.12.2017

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nca 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç Bildirgeleri
06.12.2017

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İstanbul ve İzmir Şubeleri`nin sekretaryalığında 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen “Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi”nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç Bildirgeleri
06.12.2017

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Bakım İçin Tasarım–Mühendislikte Bakım Eğitimi”  ana temasıyla gerçekleştirilen VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç Bildirgeleri
06.12.2017

TMMOB Maki­na Mühendisleri Odası adına MMO İstanbul Şube sekretar­yalığında 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde MMO İstanbul Şube Konferans Salonu’nda “Endüstriyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme Mü­hendislerinin Rolü” ana başlığı altında gerçekleştirilen XI. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç Bildirgeleri
17.11.2017

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen Gıda Mühendisliği Kongresinin 9-11 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da düzenlenen onuncusunun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç Bildirgeleri
12.10.2017

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 27-29 Eylül 2017 tarihlerinde Bodrum’da düzenlenen Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç Bildirgeleri
16.05.2017

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında  İzmir'de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı” sonuç bildirisi yayımlandı.