Tüm Haberler

Oda Haberleri
25.07.2014

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, şekerleme, çikolata, lokum, tatlı vb. ürünlerin satın alınması ve tüketilmesine ilişkin 25 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
25.07.2014

TMMOB tarafından Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada yönetmelik maddelerinin meslek örgütü yöneticilerini de kapsaması hükmü hukuka aykırı bulundu. TMMOB tarafından temyize taşınan dava sonucu, Kamu Etik Kurumu’nun yetki alanındaki kamu görevlileri tanımına kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü yöneticilerinin dahil edilemeyeceğine ilişkin itiraz İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yerinde bulundu.

Oda Haberleri
25.07.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, TSE`nin standart koyma ve denetleme görevini aşarak, yasal yetkisi olmamasına karşın mühendislik hizmetlerine el atmasını yargıya taşıdı.  EMO, konuya ilişkin olarak 25 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Oda Haberleri
24.07.2014

Kimya Mühendisleri Odası, tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin 24 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.07.2014

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Soma'da 301 kişinin ölümüne yol açan maden faciasıyla ilgili olarak hazırladığı ön raporu 23 Temmuz 2014 Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı.

Oda Haberleri
22.07.2014

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, aşırı yeraltısuyu çekiminin yerleşim alanlarını tehdit etmesine ilişkin 22 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.07.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası, Gazze'de yaşanan katliama ilişkin birer basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.07.2014

Makina Mühendisleri Odası, 22 Temmuz 2004 tarihinde Haydarpaşa-Ankara seferini yapan "hızlandırılmış tren"in Sakarya`nın Pamukova ilçesinde raydan çıkarak devrilmesinin yıldönümü dolayısıyla, 21 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.07.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası, Giresun'da jeoteknik etütler dikkate alınmadan ve gerekli kontrol-denetim mekanizması oluşturulmadan yapılan kazılar sonucu meydana gelen heyelana ilişkin 21 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
17.07.2014

Kimya Mühendisleri Odası, kimyasal kazalar, yangınlar ve ölümler üzerine 17 Temmuz 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.