EKİM - ARALIK/1999

İçindekiler

İnsanca Yaşam, Hakça Ücret, Demokratik Bir Çalışma Ortamı İstiyoruz!
TMMOB‘den Haberler
Düzce Depremi‘nin Yolaçtığı Felaketin Sorumlusu da Sistemdir...
Mühendislik Mimarlık Kurultayı
Nükleer Santrallara Karşı Güçbirliği
Hukuk Dışı Devlet Uygulamalarından Sonra Şimdi de "Özel Yasa"
Gün; Sermayenin Soygun, Sömürü ve Talanlarına Karşı Mücadele Günüdür!
MAI Karşıtı Yürüyüş
"Sakarya Serbest Bölgesi"ne Yargı‘dan dur Kararı
Susurluk Örtüsü Kaldırılmalı, Çeteler ve Bağlantıları Artık Ortaya Çıkarılmalıdır
TMMOB‘den 2000 Yılı Mesajı