FINDIK RAPORU

İçindekiler

1. BÖLÜM
Sayısal Veriler
 
2. BÖLÜM
Dünyada, Türkiye‘de ve İllerimizde Fındık Saha, Üretim ve Verimi
 
3. BÖLÜM
Fındık Aile işletmeleri
 
4. BÖLÜM
Fındık Üreticilerine, Ulusal Gelirden Artakalan Pay
 
5. BÖLÜM
Aracılar, Tefeciler, Örgütlenme Sorunu
 
6. BÖLÜM
Ne Yapmalı