FORDİZMİN VE MÜHENDİSİN DÖNÜŞÜMÜ

Sunuş

"... 1970‘lerde mühendis itibarının zirvesindeydi. Artık üretim kadar toplumun da rasyonalleşmesimühendislikten soruluyordu. Hem Sovyet hem de Amerikan hegemonyasının ideologları, sözbirliği etmişçesine, geleceklerinin anahtarlarını, teloslarının hakikatini ‘bilimsel-teknolojik devrim‘de görüyorlardı.

... Mühendis bu yolculuğun önderi gibi görünmenin yanı sıra, adeta erişilecek insanın prototipi gibi de hayal ediliyordu: İnsanla makinenin, tasarımla uygulamanın, bilimle tekniğin, emekle ürünün yek vücut olduğu bir güç.

... Ve mühendise yakıştırılan o zamanki iktidarın, onun üzerinde belki bir o kadar da tehdit barındırdığını ancak şimdi seziyoruz. Üretimin örgütlenmesinde Fordizmin dönüşüme uğradığı aradaki dönem, mühendisin ‘öncesindeki‘ ve ‘ötesindeki‘ kimi güçleri canlandırarak uyguladığı baskıyla onu da dönüşüme zorlamıştır."