KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU

İçindekiler

Sunuş

Sami Evren (KESK Genel Başkanı)

Açılış Konuşması

Onur Karahanoğulları

Anayasa ve Kamu Hukuku Açısından Değerlendirme

Aziz Konukman

Kamu Maliyesi Açısından Değerlendirme 

Sezai Temelli

Kamu Yönetiminden Yönetişime, Devletten şirkete

Birgül Ayman Güler

Kamu Reformunun Dış Dinamikleri 

Atilay Ergüven

Kamusal Denetleme Açısından Değerlendirme

Tarık Şengül

Yerelleşme Açısından Değerlendirme

Seyhan Erdoğdu

Kamu Personel Rejiminde Uyarlanma

Gökhan Günaydın

Tarım Politikaları Açısından Değerlendirme 

Perihan Sarı (DİSK)

Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması ve Çalışanlar

İhsan Avcı (KESK)

Çalışanlar ve Sendikal Hareket Üzerindeki Etkileri

A.Betül Uyar (TMMOB)

Kamu Hizmetlerinin Tasfiyesi

Tufan Kaan (TTB)

Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Sağlık Hizmetleri