MESLEK ALANLARIMIZDA CUMHURİYET'İN 75. YILI

Sunuş

"... Odalarımızla birlikte bir durum saptaması yaparak yetmişbeş yılda gelinen noktanın, birikimlerin içinde, yaşadığımız çevrede yaşanan değişimin, yağmanın ve yokedilişin gözden geçirilmesi gerektiğine inandık. Bu nedenle, TMMOB olarak "Meslek Alanlarımızda Cumhuriyet‘in 75 Yılı" toplantısını düzenledik. Tüm Odaların katılımını sağlayamamakla birlikte, katılanların sunuşları ile önemli bir birikim oluştuğuna inanıyoruz. Bu belgenin; TMMOB ortamının hafızasını zenginleştirmede, tazelemede ve yeni bir ulusal, sosyal kurtuluş mücadelesinin altyapısını oluşturmada yararlı olacağı umudunu taşıyoruz."