ORÜS VE ÖZELLEŞTİRME

Sunuş

"Bilindiği gibi KİT‘leri sadece ticari kuruluşlaroalarak görmek yanlıştır. Bu tür kuruluşlar bulundukları yörelere hizmet götüren, bölgesel istihdam yaratarak göç olayını önleyen, bölgeler arasındaki gelir dağılımını ve gelişmişlik düzeyini dengeleyen kuruluşlardır. En gelişmiş ülkelerde bile bazı KİT‘ler diğer sektörleri sübvanse amacıyla zarar edebilmektedir. ORÜS‘ne talip olacak kişi veya kuruluşların ise, fabrikaları geliştirmekten öte, kurumun elindeki 2.941.824 m2‘lik çok değerli arsaları almak istedikleri yönünde toplumda yaygın bir kanı bulunmaktadır. Hazırlanan bu raporun özelleştirilmesi istenen ORÜS ve orman ürünleri sanayi ile ilgili bilgi eksikliğini önemli ölçüde gidereceğini umuyoruz."

İçindekiler

 
1.) Orman Ürünleri Sanayii
2.) Orüs‘ün Kuruluşu Sanayii
3.) Örüs‘ün Özelleştirilmeine Giden Yol
4.) Sonuç
5.) Çizelgeler