TMMOB 22. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Sunuş

GİRİŞ

Sömürü, baskı, saldırı ve zulüm uygulamalarının eksilmeden sürdüğü bir çalışma dönemi daha, bu Genel Kurulla, sona ermektedir.

Bu dönemde; tüm ilerici demokrat Devrimci kişi ve kuruluşları hedef alan bu uygulamalar, doğal olarak emekçi halkın ayrılmaz bir parçası olan üyelerimize ve örgütlerimize de yöneltilmiştir.

Ancak, ülkesinin ve halkının çıkarlarını savunduğu için bombalı – silahlı saldırılara uğrayan TMMOB ve üyeleri, bu uygulamalardan yılmamış; sömürü ve saldırılara karşı verilen mücadelelerde, emekçi kitlelerin safında yer alarak görevlerini yerine getirmeye çalışmışlardır.

Bu raporda, TMMOB'nin ülke ve meslek sorunlarından kaynaklanan XXII. Dönem çalışmalarının bir özeti verilmektedir.

TMMOB'nin, XXIII. Genel Kuruldan güçlenerek çıkacağına ve bağımsızlık demokrasi mücadelesindeki görevlerini önümüzdeki dönemlerde de güçlendirerek sürdüreceğine inanıyoruz.