TMMOB 50. YILINDA GENEL KURUL BİLDİRİLERİ VE ÇALIŞMA PROGRAMI

ISBN No:

975-395-808-0

Sunuş

Mayıs 2004 sonunda gerçekleşen TMMOB Genel Kurulu sonuç bildirgesinde denilmişti ki:

"TMMOB, bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlamaktadır. Birlik bu 50 yıl boyunca bilim ve teknolojinin insanlarımızın yaşamına yansıtılması ve bu alanların kamu çıkarı gözetilerek denetlenmesi çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Ancak ne var ki bu 50 yıllık süreç askeri darbeler, sağ siyasi iktidarlar altındaki siyasi çatışma ortamları, baskılar ve yasaklamalar ortamında kısırlaşan ülkemiz demokrasisi ve örgütlenme kısıtlılıkları altında geçirilmiştir. Bütün bu olumsuzluklar içinde bile TMMOB, özellikle 1970‘lerden bu yana, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde, imarında bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana yurtsever, toplumcu bir çizgiyi savunan çalışmalarını ve mücadelesini sürdüre gelmiştir. Bütün bu süreç içerisinde söylediklerinin haklılığı ve doğruluğu ilerleyen zaman dilimlerinde defalarca kanıtlanmıştır."

Yönetim Kurulumuzun ilk toplantısından sonra yaptığımız basın duyurusuna da aldığımız bu sözlerin başında: "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin onurlu yürüyüşü ve dik duruşu devam ediyor, devam edecek."demiş ve şunları söylemiştik:

"Uzun geçmişimize dayanan deneyim ve bilgi birikimimiz ışığında günümüzün yüklü gündemi ve sorunları değerlendirildiğinde; mesleki, demokratik, kitle örgütü olmanın sorumluluğuyla hareket ederek çağdaş, bağımsız, demokratik ve sanayileşen bir Türkiye özlemiyle, üyelerimizin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle, halktan ve emekten yana tavır alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele veren bir TMMOB‘ye üyelerimiz ve halkımızın ihtiyacı devam etmektedir. TMMOB, toplumsal muhalefetin odağında yer alarak bu onurlu yürüyüşüne devam edecektir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı Odaları, önümüzdeki dönemde de, "birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme" anlayışı ile hareket ederek, ülkemizdeki ve dünyadaki emek güçleriyle dayanışma içinde, bağımsızlıkçı, eşitlik ve özgürlükçü, barış ve dayanışmacı bir Türkiye ve Dünya için çalışmalarını sürdürecektir. Selam olsun ülkemizin ve dünyanın aydınlık geleceğine sahip çıkanlara! Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!"

Bu düşüncelerimiz doğrultusunda; örgütümüzün 50. yılında, "tarihe not koymak" için hazırladığımız bu kitapta, 2004 yılında TMMOB ve bağlı Odalarının Genel Kurul Sonuç Bildirileri ile yeni dönem yönetimlerinin Çalışma Programları‘nı topluca bir araya getirdik. Bu belgeler bu örgütün 50. yıl gerçeği. TMMOB‘nin ve bağlı Odalarının Genel Kurul delegeleri ve Yönetim Kurulları, bu örgütün 50. yılında bu kitaptaki sözleri söylüyorlar. Bu metinler, örgütümüzün 50. yılında bizim uzlaşma metinlerimiz.

Diliyoruz bu kitap, bu örgütün 100. yılında okunduğunda, bu örgütün bu gününü anlatmış olsun. Gene diliyoruz, bu kitabın çıkarılması aynı zamanda bir geleneği başlatmış olsun.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı