TMMOB VE BAĞLI ODALARIN TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISI

ISBN No:

978-9944-89-6

İçindekiler

5 Ocak 2009 tarihinde Eskişehir İKK tarafından düzenlenen "TMMOB ve Odalarının Bakış Açısı Paneli"nin kitabı.