YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÜZERİNE

İçindekiler

Sanayileşme Politikalkarı.

Tarım ve Kırsal Kesime İlişkin Politikalar.

Madencilik Polikası

Yeni Yatırımlarıb Finansmanı Sorunu.

Eğitim Reformu, Bilim ve Teknoloji.

Sağlık Reformu.

İstihdam.

Sosyal Güvenlik Reformu.

Kamu Maliyesi ve Vergi Reformu.

Özelleştirme.

Ürün ve Hizmet Kalitesi Oluşumu.

Devletin Etkinliği.

Gönüllü Kuruluşlar.