47. Dönem Filyos Komisyonu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

16.09.2022

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Hüsnü Meydan

TMMOB

Özden Güngör

TMMOB

Bülent Akça

TMMOB

Miray Dokurer

Çevre MO

Serdar Gökşen

Çevre MO

Bülent Özgümüş

Elektrik MO

Arzu Fırat Ersoy

Jeoloji MO

Nazmiye Uzun

Kimya MO

Bülent Bozali

Kimya MO

Ceren İlter

Şehir Plancıları O

Mehtap Ercan Bilgen

Ziraat MO

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos beldesinde yapılması planlanan gübre fabrikasına yönelik çalışma yapmak üzere oluşturulan Filyos Vadisi Gübre Fabrikası Komisyonunun ikinci toplantısı 16 Eylül 2022 tarihinde yukarıdaki katılımcılar ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Filyos beldesi ve çevresine yönelik komisyon üyelerince bilgi alışverişi yapıldı. 

Toplantı sonucunda;

1- Komisyon sekreteryasının aşağıdaki gibi belirlenmesine:

Arzu Fırat Ersoy: Başkan

Nazmiye Uzun : Başkan Vekili

Miray Dokurer: Raportör

2- Nihai ÇED raporunun her odanın kendi uzmanlık alanlarını doğrultusunda incelenerek rapor oluşturulmasına, komisyon üyelerince kendi uzmanlık alanları doğrultusunda hazırladıkları raporların 7 Ekim 2022 tarihine kadar komisyon sekreteryasına iletilmesine, gelen raporların birleştirilerek bir sonraki toplantıda görüşülmesine

3- Bir sonraki toplantının 12 Ekim 2022 tarihinde saat:19:00 da çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine

KARAR VERİLDİ.