TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

07.05.2020

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı 6 Mayıs 2020 tarihinde "TMMOB'nin Yasasını Değiştirmeye Dönük Antidemokratik Girişimler" gündemi ile online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Uluata, Yürütme Kurulu Üyeleri Tores Dinçöz, Asiye Ülkü Karaalioğlu, Ekrem Poyraz, Niyazi Karadeniz, Mehmet Besleme, Yönetim Kurulu Üyeleri Birkan Sarıfakıoğlu, Cihan Dündar, Ufuk Ataç, Ata Can Kale, Murat Fırat, Cemalettin Küçük, Ayşegül Akıncı Yüksel, Mehmet Çelik, Deniz Kimyon, Emre Fidan, Oda Başkanları Hülya Küçükaras (BMO), Gazi İpek (EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Feramuz Aşkın (Gemi Mak. İş. MO), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), Orhan Kasap (HKMO), Emrah Kaymak (İÇMİMO), Cemal Gökçe (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (Maden MO), Yunus Yener (MMO), İrfan Türkkolu (Met. Malz. MO), Eyüp Muhçu (MO), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Aykut Üstün (TMO), Baki Remzi Suiçmez (ZMO) katıldı.