Tüm Haberler

Haberler
15.06.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Haziran 2015 tarih 29386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Oda Haberleri
13.06.2015

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, olağan yağmurlara bile dayanamayan altyapısız Ankara ve yönetimine ilişkin 13 Haziran 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
12.06.2015

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yayın deposuna 2013 yılında baskın yapılarak bilimsel yayınların bandrolsüz olduğu gerekçesiyle dönemin Şube Başkanı Ali Hakkan hakkında fikri ve sınaî haklar mahkemesince 10 ay hapis cezası ve mesleğini 5 yıl yapamayacağına, seçme ve seçilme hakkını kullanamayacağına  dair karar verilmiş ve ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ilkesince 5 yıl ertelenmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubemizin eski başkanı hakkında verilen bu ceza tamamıyla siyasi bir karardır.

Sonuç Bildirgeleri
10.06.2015

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi sekreteryasında 7-9 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen IV. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergi ve Proje Pazarı Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

Haberler
09.06.2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Eskişehir Yerel Kurultayı 6 Haziran 2015 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nde yapıldı.

Haberler
09.06.2015

TMMOB 4. Kadın Kurultayı Antalya Yerel Kurultayı 6 Haziran 2015 Cumartesi günü Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Haberler
05.06.2015

TMMOB Seçim Bildirgesi, Mayıs 2015 tarihinde yayımlandı.

Oda Haberleri
05.06.2015

Elektrik Mühendisleri Odası, iktidarın enerji bilançosuyla OECD Enerji Endeksi‘ne göre Türkiye‘nin zam şampiyonu olmasına ilişkin 5 Haziran 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
05.06.2015

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası, Dünya Çevre Günü dolayısıyla 5 Haziran 2015 tarihinde birer basın açıklaması yaptılar.

Haberler
05.06.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Sekreteryası Peyzaj Mimarları Odasınca yürütülen "TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu" 20-21 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşecek. Sempozyum takvimine haberin devamından ulaşabilirsiniz.