Tüm Haberler

Haberler
27.07.2015

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı atölye grupları toplantısı 25 Temmuz 2015 Cumartesi günü İMO Güney Özcebe Salonu’nda yapıldı.

Görüşler
24.07.2015

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin kimi maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 5. Dairesi davayı ehliyet yönünden reddetmişti. Danıştay’ın  2010 yılına kadar genel düzenleyici işlemlere karşı açılan davalarda bir sınırlama yapmadığı halde bu içtihat aleyhine kararlar verilmeye başlanmıştı. Danıştay’ın yerleşik kararlarına tekrar dönmesi hukuk devleti ilkesi açısından sevindiricidir.

Haberler
24.07.2015

TMMOB tarafından TMMOB Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği'nin Resmi Gazete’de yayımlanması talebinin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunmamasına dair işlemine karşı açılan davada işlemin yürütmesi durduruldu.

Haberler
24.07.2015

TMMOB tarafından, Teknoloji Fakültelerinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 2010 ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun iptaline ilişkin açılan davada Danıştay, MTOK mezunlarının YGS-1 puanı ile kontenjan uygulamasına ilişkin Kılavuzun iptaline karar vermiştir. 

İKK Haberleri
22.07.2015

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, İzmit Körfezi'nde son yıllarda sıkça rastlanan red-tide ya da alg patlaması olarak bilinen biyolojik kirliliğe dikkat çekmek amacıyla 20 Temmuz 2015 tarihinde Mimarlar Odası'nda bir basın toplantısı düzenledi.

İKK Haberleri
22.07.2015

Adana İl Koordinasyon Kurulu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde 21 Temmuz 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek Adana Kent Sorunları Sempozyumlarında tespit edilen temel sorunların, 2015 Adanasında da güncelliğini korumasına dikkat çekti.

Basın Açıklamaları
21.07.2015

DİSK, KESK TMMOB, TTB Başkan ve yöneticileri 21 Temmuz 2015 tarihinde 20 Temmuz’da 31 gencin öldüğü, yüzlerce yaralının bulunduğu katliamı protesto için Suruç’a gitti. TMMOB adına heyette TMMOB Saymanı Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ile Genel Sekreter Dersim Gül yer aldılar. Suruç ziyaretine ayrıca Diyarbakır ve Şanlıurfa İKK sekreteri ve temsilcileri de katıldı.

Oda Haberleri
21.07.2015

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin birer basın açıklaması yaptılar.

İKK Haberleri
21.07.2015

Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Nilüfer Belediyesi’nin yol yapımı nedeniyle ağaç sökümü yapmayı planladığı İhsaniye’deki yeşil alanın korunmasına ilişkin 21 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması düzenledi.

Oda Haberleri
21.07.2015

Makina Mühendisleri Odası, 22 Temmuz 2004 tarihinde meydana gelen Pamukova Hızlı Tren Kazasının 11. yıldönümü dolayısıyla 21 Temmuz 2015 tarihinde Demiryolu Ulaşım Politikaları üzerine bir basın açıklaması yaptı.