Tüm Haberler

Oda Haberleri
04.08.2015

Elektrik Mühendisleri Odası, 4 Ağustos 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız`ın HDP`ye oy veren yurttaşlara yönelik elektrik kesintisi tehdidini kınayan yazılı bir açıklama yaptı

İKK Haberleri
03.08.2015

Aralarında TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı İzmir’deki sendika ve meslek örgütleri, son günlerde yaşanan çatışma ve ölümlerin ardından 30 Temmuz 2015 tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirerek “Barış hemen şimdi” çağrısında bulundular.

Haberler
31.07.2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar mevzuatının revize edilmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde Mayıs ayında gerçekleştirilen  çalıştay sonrası oluşturulan komisyon ikinci toplantısını 30-31 Temmuz 2015 tarihlerinde Ankara’da yaptı.

TMMOB adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin ve Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten’in katıldığı toplantıda, konuyla ilgili Odalardan gelen görüşler komisyona aktarıldı.

 

Haberler
31.07.2015

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Çatalpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Akar 31 Temmuz 2015 Cuma günü TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile görüştü.

Haberler
31.07.2015

Danıştay Onuncu Daire, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün “TMMOB Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yayımlanmaması yönündeki kararını uygun bulan Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu.

İKK Haberleri
30.07.2015

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 29 Temmuz 2015 tarihinde Alsancak Stadı'nın yenileme çalışmaları üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
29.07.2015

KESK, TMMOB ve TTB, 9 Temmuz 2015 tarihinde DİSK'in İstanbul Şişli'de bulunan bina kapısının zincir ve kalaslarla kapatılmasıyla başlayan ve gelinen noktada DİSK'e yönelik saldırı, hakaret, karalama ve tehdide dönen olaylarla ilgili olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı. 

Haberler
29.07.2015

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyet, 29 Temmuz 2015 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Yurdusev Özsökmenler, MYK Üyesi Alp Altınörs’den oluşan heyet ile görüşmeye TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ahmet Göksoy ile TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül katıldı. Görüşmede, son günlerde yaşanan gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Oda Haberleri
29.07.2015

Makina Mühendisleri Odası, Temmuz 2015 İtibarıyla Türkiye’nin Enerji Görünümü başlıklı raporu yayımladı.

Haberler
28.07.2015

Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısıyla 28 Temmuz Salı günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde milletvekili, aydın, yazar ve sanatçılar ile emek - meslek örgütü temsilcileri basın toplantısında bir araya geldi.