Tüm Haberler

Oda Haberleri
09.10.2014

Peyzaj Mimarları Odası, Kobane‘de yaşanan terörü ve son günlerde giderek kontrolden çıkan, birçok vatandaşımızın yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan olaylara ilişkin 9 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
09.10.2014

Danıştay Onuncu Daire, TMMOB tarafından açılan dava sonucunda, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. maddesinin 1. fıkrasının f bendinin dayanağı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde yer alan “Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma yaşamını denetleyen müfettişler” ibaresini Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne götürme kararı aldı. Danıştay Onuncu Daire, yönetmeliğin geçiçi 2. maddesi hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

Oda Haberleri
09.10.2014

Makina Mühendisleri Odası, Kobane'deki çatışmalardan hareketle Türkiye'de çıkan olaylar ve yaşanan ölümler üzerine 8 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
09.10.2014

Jeoloji Mühendisleri Odası, Hatay-Erzin’de 5 yurttaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan sel felaketini inceleyerek 8 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
08.10.2014

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına sekretaryası Elektrik Mühendisleri odası tarafından yürütülen 10. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu’nun ilk toplantısı, 27 Eylül 2014 Cumartesi günü yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, sempozyumun ana teması ve sempozyum sürecinin planlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberler
08.10.2014

TMMOB, Şengal'den göç eden Ezidiler için yardım kampanyası başlattı. 

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde “yastık, battaniye, yatak, çadır, temizlik malzemesi, bebek maması, çocuk bezi, kadın pedi, oyuncak, kadın-erkek iç çamaşırı, 1-8 yaş çocuk kıyafeti” malzemeleri toplanacak.

Oda Haberleri
08.10.2014

Mimarlar Odası, Kobani'de yaşananlar üzerine 8 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
08.10.2014

Elektrik Mühendisleri Odası, Kobani‘ye destek amaçlı gösterilere yapılan müdahale sonrasında ülke çapında yaşanan çatışmalarda 16 kişinin ölmesi, çok sayıda kişinin yaralanması ve 6 ilde sokağa çıkış yasağı ilan edilmesi nedeniyle 8 Ekim 2014 tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

Basın Açıklamaları
08.10.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK'in 9 Ekim 2014 Perşembe günü “Savaşı Durduralım” şiarıyla ülke genelinde yapacağı iş bırakma eylemine destek mesajı yayımladı.

Basın Açıklamaları
08.10.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Kobane'de yaşananlar, IŞİD katliamı ve gelişmeler üzerine 8 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.