44. Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

20.10.2016

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Mehmet Besleme

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Dr. Sibel Türkeş Yılmaz

FMO

Pelin Koca

Gıda MO

Bahar Özkoyuncu

Gıda MO

Korkut Haşemoğlu

İç Mim. O

Canan Demiral

JMO

Bedri Tekin

MMO

Vedat Kaplan

Petrol MO

Belkıyse Kaya

ZMO

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’nun ikinci toplantısı 21.10.2016 tarihinde TMMOB’de gerçekleştirildi.

KARARLAR

  1. Çalışma grubu Başkan vekilliğine Canan Demiral (JMO) seçildi.
  2. 43. Dönem İSİG çalışma gurubu tarafından oluşturulan ancak basımı yapılmayan önceki dönem İSİG raporunun gözden geçirilerek 2017 3 Mart İş Cinayetleri ile Mücadele Günü öncesinde yayınlanabilir hale getirilmesine, bunun için sonraki toplantıya üyelerin hazırlanarak gelmesine,
  3. Bu dönemde başta KESK DİSK TTB olmak üzere, emek ve meslek örgütleri ile birlikte, özellikle 3 Mart İş Cinayetleri haftasında ortak etkinliklerin planlanmasına,
  4. İş güvenliği uzmanı mühendislerin özlük hakları da dâhil yaşadıkları sorunlar üzerinde çalışma yapılmasına,
  5. İSG uzmanlarının çalışacakları alanlara ilişkin sektörel bazlı uygulama eksikliklerinin giderilmesi için yapılan bilgilendirmenin ardından, tüm odalarda İSİG komisyonları oluşturulmasının önerilmesine,
  6. İş güvenliği uzmanlarına odalar tarafından iş kollarına ve işyerlerine yönelik eğitim verilmesi ve bu konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılmasına,
  7. İSİG konusundaki mevzuatın takibi ve gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına görüş iletilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesine,
  8. Türkiye de iş kazaları sonrası deneyim, bilgi paylaşımının yapılmamasının kazaların teknik nedenlerinin belirlenmesi ve önlemlerin planlanmasında önemli bir eksiklik oluşturduğu noktasından hareketle kazaların ayrıntılı irdelenmesine yönelik iş kazaları sonrası deneyim, bilgi paylaşımının yapılması için çalışma yapılmasına,
  9. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikalarının üretim süreçleri başta olmak üzere bütünlükçü ele alınması için çalışma yapılmasına,
  10. -Mevzuat takibi,

-İSİG eğitimlerinin şeklen değil amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi,
-Meydana gelen tüm olaylardan mühendislerin sorumlu tutulması ve hak kayıplarına uğramasına yol açan sahadaki problemlerin çözümü
konularında çalışma yapılmasına,

11. Birliğe bağlı Odaların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki çalışmaları hakkında bilgi edinmek için odalara yazı gönderilmesine,

12. 18 Kasım 2016 tarihinde saat 18.30’da yapılacak toplantıya kadar hazırlanacak olan “Çalışma Program Taslağı’nın” görüşülerek, çalışma programının oluşturulmasına,

karar verildi.